Kiến thức

Bài 4: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li-Hoc24

Bạn đang xem: Bài 4: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li-Hoc24

Bài 4: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

I. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa

Thí nghiệm : trộn 2 dung dịch Na2SO4  và BaCl2.

Phản ứng

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4$ + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn

 

Ba2+ + SO42- → BaSO4 $

Phản ứng có sự kết hợp giữa các ion tạo thành một sản phẩm kết tủa.

 

2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu

a. Phản ứng tạo thành nước

Thí nghiệm

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Phương trình ion rút gọn

H+ + OH → H2O

Phản ứng xảy ra do có sự kết hợp của 2 ion H+OH tạo thành chất điện li yếu.

 

b. Phản ứng tạo thành axit yếu

 

Thí nghiệm

HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH

Phương trình ion rút gọn

 

H+ +  CH3COO → CH3COOH

Phản ứng có sự kết hợp của 2 ion H+ và CH3COO tạo thành CH3COOH là chất điện li yếu

3. Phản ứng tạo thành chất khí

Thí nghiệm:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2#

Phương trình ion rút gọn

2H+ + CO32- → H2O + CO2#

Phản ứng có sự kết hợp của 2 ion H+ và ion CO32- tạo thành sản phẩm khí là CO2

IV. Kết luận

1. Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

2. Phản ứng tao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành một trong các chất sau :

– chất kết tủa.

– chất điện li yếu.

– chất khí.

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Bài trước

Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button