Kiến thức

Chủ đề 3 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Amin-Amino Axit-Protein-Hoc24

Bạn đang xem: Chủ đề 3 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Amin-Amino Axit-Protein-Hoc24

Chủ đề 3 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Amin-Amino Axit-Protein

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Nội dung lý thuyết

Dạng 1 : Bài tập về đồng phân và danh pháp amin, amino axit, peptit

Dạng 2 : Bài tập amin phản ứng với axit

Dạng 3 : Bài tập đốt cháy amin

Dạng 5 : Bài tập amino axit phản ứng với axit, kiềm

Dạng 7 : Bài tập về phản ứng liên tiếp của amino axit với axit và kiềm

Dạng 8 : Bài tập về muối, este của amino axit

Dạng 11 : Bài tập tính bazơ của amin ; tính axit – bazơ của amino axit

Dạng 14 : Bài tập lí thuyết về peptit-protein

Dạng 15 : Bài tập về phản ứng thủy phân peptit

Dạng 16 : Bài tập chuỗi phản ứng, viết PTHH

Dạng 17 : Bài tập nhận biết, tách các chất

Dạng 18 : Bài tập tổng hợp – Phương pháp giải các dạng bài tập Amin – Amino axit – Protein

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Bài trước

Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button