Kiến thức

Chủ đề 8: Cân bằng phương trình oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron

Bạn đang xem: Chủ đề 8: Cân bằng phương trình oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron

Chủ đề 8: Cân bằng phương trình oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON

Đối với các phản ứng oxi hóa-khử, do có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử, dẫn đến việc viết các PTHH trở nên khó khăn hơn so với các phản ứng không xẩy ra sự oxi hóa-khử. Để có thể dễ dàng lập được PTHH của phản ứng này thì phương pháp thường sử dụng là “Phương pháp thăng bằng electron”.

Nguyên tắc của phương pháp: Trong một phản ứng oxi hóa-khử luôn có tổng số electron chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

Các bước để lập PTHH bằng phương pháp thăng bằng electron

            1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trong sơ đồ phản ứng.

            2. Viết các quá trình oxi hóa và khử, cân bằng mỗi quá trình.

            3. Tìm hệ số thích hợp để để nhân vào sao cho tổng số electron mà chất khử nhường bằng tổng số eletron mà chất oxi hóa nhận.

           4. Đặt hệ số của chất khử và chất oxi hóa vào sơ đồ phản ứng.Hoàn thành phương trình hóa học.

Lưu ý: Để có thể kiểm tra xem phương trình đã được cân bằng chính xác hay chưa thì sẽ sử dụng bảo toàn nguyên tố oxi. 

            (Sigma)O trong chất tham gia= (Sigma)O trong sản phẩm. 

Ví dụ: Cân bằng phương trình hóa học sau  Fe + H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

             B1.   Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+3(SO4)3 + S+4O2 + H2O

             B2.   2Fe0 → 2Fe+3 +6e

                      S+6 +2e → S+4

              B3.  (^{1times}_{3times}left[{}begin{matrix}2Fe^0rightarrow2Fe^{+3}+6e\S^{+6}+2erightarrow S^{+4}end{matrix}right.)

              B4. 2Fe + 4H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

  • lý thuyết

  • trắc nghiệm

  • hỏi đáp

  • bài tập sgk

Bài trước

Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button