Kiến thức

Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên-Số học 6-Toán lớp 6

Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a. Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.

Tóm tắt

  • 1 1. Các khái niệm về lũy thừa của số tự nhiên

  • 2 2. Cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số

  • 3 3. Cách nhận biết số chính phương

Bạn đang xem: Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên-Số học 6-Toán lớp 6

1. Các khái niệm về lũy thừa của số tự nhiên

Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:
$ displaystyle a_{{}}^{n}$ = a.a…a (n ≠ 0)
a gọi là cơ số, n gọi là số mũ. Quy ước $ displaystyle a_{{}}^{1}=a$.
$ displaystyle a_{{}}^{2}$ còn được gọi là bình phương của a.
$ displaystyle a_{{}}^{3}$ còn được gọi là lập phương của a.
Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

2. Cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ: $ displaystyle a_{{}}^{m}.a_{{}}^{n}=a_{{}}^{m+n}$.

  • Một số bài toán cơ bản và nâng cao có đáp án – Số học 6

  • Chuyên đề: Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9 – Toán lớp 6

  • Ôn tập chuyên đề Tập hợp Toán lớp 6

  • Luyện tập về rút gọn phân số – Toán lớp 6

  • Các dạng Toán về phân số – Toán lớp 6

3. Cách nhận biết số chính phương

Một số là bình phương của một số tự nhiên được gọi là số chính phương. Chẳng hạn: 9 là một số chính phương vì 9 = $ displaystyle 3_{{}}^{2}$.
16 cũng là một số chính phương vì $ displaystyle 4_{{}}^{2}$.

Twitter

Facebook

LinkedIn

Pin It

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button