Kiến thức

Lý thuyết những hằng đẳng thức đáng nhớ toán 8-Toan123.vn

Bạn đang xem: Lý thuyết những hằng đẳng thức đáng nhớ toán 8-Toan123.vn

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

1. Các kiến thức cần nhớ

Ví dụ: ({left( {x + 2} right)^2} ) (= {x^2} + 2.x.2 + {2^2} ) (= {x^2} + 4x + 4)

Ví dụ:

({left( {2x – 1} right)^2}= {left( {2x} right)^2} – 2.2x.1 + {1^2} ) (= 4{x^2} – 4x + 1)

Ví dụ: ({x^2} – 4 = {x^2} – {2^2} = left( {x + 2} right)left( {x – 2} right))

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Rút gọn biểu thức

Phương pháp:

Sử dụng các hằng đẳng thức và phép nhân đa thức để biến đổi.

Dạng 2: Tìm ({bf{x}})

Phương pháp:

Sử dụng các hằng đẳng thức và phép nhân đa thức để biến đổi để đưa về dạng tìm (x) thường gặp

Dạng 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Phương pháp:

Sử dụng  hẳng đẳng thức để đánh giá các biểu thức đã cho

Chú ý:

({left( {A + B} right)^2} + m ge m,,;, ) (m – {left( {A + B} right)^2} le m) với mọi (A,B) . Dấu “=” xảy ra khi (A =  – B)

({left( {A – B} right)^2} + m ge m,,;, ) (m – {left( {A – B} right)^2} le m) với mọi (A,B) . Dấu “=” xảy ra khi (A = B)

Dạng 4: So sánh hai số

Phương pháp:

Sử dụng các hằng đẳng  thức để biến đổi và so sánh.

Thông thường ta sử dụng (left( {A – B} right)left( {A + B} right) = {A^2} – {B^2}) để biến đổi.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button