Kiến thức

Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông-Hoc24

Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 • lý thuyết

 • trắc nghiệm

 • hỏi đáp

 • bài tập sgk

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

TÓM TẮT KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Bạn đang xem: Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông-Hoc24

1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Cho tam giác (ABC), vuông tại (A). Đường cao (AH). Độ dài các đoạn thẳng được kí hiệu như hình vẽ. Khi đó ta có:

 • (b^2=ab’)(c^2=ac’).
 • (h^2=b’.c’)
 • (ah=bc)
 • (dfrac{1}{h^2}=dfrac{1}{b^2}+dfrac{1}{c^2})

Xem thêm: Pandemic Unemployment Assistance

2. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn

 • (sin alpha =dfrac{text{cạnh đối}}{text{cạnh huyền}});
 • (cos alpha =dfrac{text{cạnh kề}}{text{cạnh huyền}});
 • (tan alpha =dfrac{text{cạnh đối}}{text{cạnh kề}});
 • (cot alpha =dfrac{text{cạnh kề}}{text{cạnh đối}}).

Xem thêm: Sử dụng đòn bẩy tài chính ra sao để đầu tư bất động sản hiệu quả, hạn chế rủi ro?

3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

a) Cho (alpha,beta) là hai góc phụ nhau. Khi đó ta có:

 • (sinalpha=cosbeta)(cosalpha=sinbeta)
 • (tanalpha=cotbeta)(cotalpha=tanbeta)

b) Cho góc nhọn (alpha), ta có:

 • (0< sinalpha< 1;0< cosalpha< 1);
 • (tanalpha>0;cotalpha>0);
 • (sin^2alpha+cos^2alpha=1);
 • (tanalpha=dfrac{sinalpha}{cosalpha};cotalpha=dfrac{cosalpha}{sinalpha});
 • (tanalpha.cotalpha=1).

Xem thêm: Bài 11: Xét dấu tam thức bậc hai? Giải phương trình bậc hai như thế nào?

3. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 • (b=a.sin B;c=a.sin C)
 • (b=a.cos C;c=a.cos B)
 • (b=c.tan B;c=b.tan C)
 • (b=c.cot C;c=b.cot B)

 

@55397@@55398@@333541@@334133@@334439@@335028@@335176@

 

 • lý thuyết

 • trắc nghiệm

 • hỏi đáp

 • bài tập sgk

Bài trước

Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button