Kiến thức

Lý thuyết phương trình đường tròn toán 10-Toan123.vn

Bạn đang xem: Lý thuyết phương trình đường tròn toán 10-Toan123.vn

Phương trình đường tròn

1. Phương trình đường tròn

– Phương trình đường tròn $left( C right)$  tâm (Ileft( {a;b} right)), bán kính $R$ là:({(x – a)^2} + {(y – b)^2} = {R^2})

– Dạng khai triển của $left( C right)$ là: ${x^2} + {y^2} – 2ax – 2by + c = 0{rm{ }}$ với  tâm $I(a; b)$ bán kính (R = sqrt {{a^2} + {b^2} – c} )

– Phương trình ${x^2} + {y^2} + 2ax + 2by + c = 0{rm{ }}$ với điều kiện ${a^2} + {b^2} – c > 0$, là phương trình đường tròn tâm (Ileft( { – a; – b} right)) bán kính (R = sqrt {{a^2} + {b^2} – c} )

– Điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)):

+ thuộc đường tròn (left( C right) Leftrightarrow IM = R).

+ nằm ngoài đường tròn (left( C right) Leftrightarrow IM > R).

+ nằm trong đường tròn (left( C right) Leftrightarrow IM < R).

2. Viết phương trình đường tròn

Phương pháp:

Muốn viết được phương trình đường tròn ta cần xác định tâm và bán kính đường tròn rồi sử dụng kiến thức:

Phương trình đường tròn $left( C right)$  tâm (Ileft( {a;b} right)), bán kính $R$ là: ({(x – a)^2} + {(y – b)^2} = {R^2})

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive