Kiến thức

Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng-Lý thuyết và bài tập môn Toán lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng

6 512

Tải về

Bài viết đã được lưu

Lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng

Lý thuyết Toán lớp 6

: Tính chất chia hết của một tổng bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 – Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng-Lý thuyết và bài tập môn Toán lớp 6

Lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng

Toán lớp 6

1. Nhắc về quan hệ chia hết

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k

+ Kí hiệu a chia hết cho b là  Tính chất chia hết của một tổng

+ Kí hiệu a không chia hết cho b là  Tính chất chia hết của một tổng

Ví dụ:

+ 4 chia hết cho 2, kí hiệu là:  Tính chất chia hết của một tổng

+ 4 không chia hết cho 3, kí hiệu là:  Tính chất chia hết của một tổng

2. Tính chất 1

 Tính chất chia hết của một tổng

Chú ý:

• Tính chất 1 cũng đúng đối với một hiệu

 Tính chất chia hết của một tổng

• Tính chất 1 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng

 Tính chất chia hết của một tổng

Tổng quát: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

 Tính chất chia hết của một tổng

Ví dụ:

 Tính chất chia hết của một tổng

3. Tính chất 2.

 Tính chất chia hết của một tổng

Chú ý:

• Tính chất 2 cũng đúng đối với một hiệu

 Tính chất chia hết của một tổng

• Tính chất 2 cũng đúng với một tổng nhiều số hạng

 Tính chất chia hết của một tổng

Tổng quát: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng đó không chia hết cho số đó.

 Tính chất chia hết của một tổng

Ví dụ:

 Tính chất chia hết của một tổng

Bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính

lớp 6

:

  • Giải bài tập trang 36 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tính chất chia hết của một tổng

  • Giải bài tập SBT Toán 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

  • Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức

Lý thuyết Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng

, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn

Toán lớp 6

,

Môn Ngữ văn 6,

Môn Vật lý 6

,

môn Sinh Học 6

,

Lịch sử 6

, Địa lý 6….và các

đề thi học kì 1 lớp 6

đề thi học kì 2 lớp 6

để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button