Lý thuyết ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất toán 6-Toan123.vn

Bạn đang xem: Lý thuyết ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất toán 6-Toan123.vn

Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Ước chung lớn nhất

a) Định nghĩa: Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

b) Cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Ví dụ : Tìm ƯCLN $(18 ; 30)$

Ta có :

Bước 1 : Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.

$18 = 2.3^2$

$30 = 2.3.5$

Bước 2 : Thừa số nguyên tố chung là $2$ và $3$

Bước 3 : ƯCLN$left( {18;30} right) = 2.3 = 6$

b) Cách tìm ƯC thông qua ƯCLN

Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có tể tìm các ươc của ƯCLN của các số đó.

Ví dụ: ƯCLN$left( {18;30} right) = 2.3 = 6$

Từ đó ƯC(left( {18;30} right) = )Ư(left( 6 right) = left{ {1;2;3;6} right})

2. Bội chung nhỏ nhất

a) Định nghĩa

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

b) Cách tìm bội chung nhỏ nhất-BCNN

Ví dụ: Tìm BCNN của (15) và (20.)

Ta có (15 = 3.5;20 = {2^2}.5)

Nên (BCNNleft( {15;20} right) = {2^2}.3.5 = 60.)

c) Cách tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất

Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Ví dụ: (BCNNleft( {15;20} right) = 60) nên (BCleft( {15;20} right) = Bleft( {60} right) = left{ {60;120;…} right})

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của các số cho trước

Phương pháp:

Thực hiện các bước tìm ƯCLN và BCNN để giải bài toán.

Dạng 2: Bài toán đưa về việc tìm ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số.

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số

Dạng 3: Tìm các ước chung hoặc bội chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp:

+ Tìm ƯCLN hoặc BCNN của hai hay nhiều số cho trước;

+ Tìm các ước của ƯCLN hoặc các bội của BCNN

+ Chọn trong số đó các ước hoặc các bội thỏa mãn điều kiện đã cho.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button