Kiến thức

Mật Thư Ngành Đồng-Biến Thể từ Morse

Bạn đang xem: Mật Thư Ngành Đồng-Biến Thể từ Morse

Mật Thư Ngành Đồng – Biến Thể từ Morse

Khóa: Một ngắn hai dài

Mật thư:

2 0 1111 0 1 0 222 0 211 0 211 112 0 222 0 122 0 21 0 221 0 1121 0 2 0 11 0 21 0 1111 0 2 0 12 0 12 0 21 0 111 0 212 0 1111 0 222 0 122 0 11 0 121 0 1111 0 12 0 21 0 1111 0 1121

 

Dịch: Theo đường tinh tấn khởi hành

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button