Kiến thức

Mẫu bài dạy minh họa môn Hóa học THPT mô đun 2-HoaTieu.vn

Bạn đang xem: Mẫu bài dạy minh họa môn Hóa học THPT mô đun 2-HoaTieu.vn

Mẫu bài dạy minh họa môn Hóa học THPT mô đun 2

Nội dung

Tải về

Mục lục văn bản

Mẫu bài dạy minh họa môn Hóa học THPT mô đun 2

là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Hóa học Mô đun 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần

Dành cho giáo viên

của mục

Tài liệu

.

  • Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

  • Ngân hàng câu hỏi kiểm tra mô đun 2

  • Gợi ý học tập Mô đun 2 – Tất cả các môn

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
CHỦ ĐỀ: SỐ OXI HÓA PHẢN ỨNG OXI HÓA KH
(Thời gian: 4 tiết, 3 thuyết, 1 luyện tập)
Phần 1: NỘI DUNG BÀI HỌC
I. SỐ OXI HÓA
Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử , người ta ng số oxi hóa. Số
oxi hóa của nguyên tố một số đại số được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo các
quy tắc sau:
Quy tắc 1: Trong các đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố bằng không.
dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố Cu, Zn, H, N, O trong đơn chất Cu, Zn, H
2
, N
2
,
O
2
…đều bằng không.
Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên
tử của từng nguyên tố bằng không.
dụ: Tính số oxi hóa (x) của nitơ trong NH
3
Trong NH
3
: x + 3. (+1) = 0
x = -3
Quy tắc 3:
+ Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa của nguyên tố bằng điện ch của ion đó.
dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố các ion K
+
, Ca
2+
, Cl
lần lượt bằng +1, +2, -1
+ Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số nguyên tử của
từng nguyên tố bằng điện tích của ion.
dụ: Tính số oxi hóa (x) của nitơ trong
3
NO
Trong
3
NO
: x + 3. (-2) = -1
x = +5
Quy tắc 4:
Trong hầu hết các hợp chất
Số oxi hóa của hiđro = +1 (trừ hiđrua kim loại).
Số oxi hóa của oxi = -2 ( trừ OF
2
, peoxit)
dụ :
21
2
OH
Cách biểu diễn số oxi hoá: Số oxi hoá được viết bằng chữ số thường dấu đặt phía trước
được đặt trên kí hiệu nguyên tố.
II. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
1. Định nghĩa
Xét các dụ sau:
VD1: 2
0
Mg
+
0
2
O
2
2 2
Mg O
(1)
Số oxh của Mg ng từ 0 lên +2, Mg nhường electron:
0
Mg
2
Mg
+ 2e
Oxi nhận electrron:
+ 2e
Quá trình Mg nhường electron quá trình oxi hóa Mg.
phản ứng (1): Chất oxh oxi, chất khử Mg.
VD2:
2 2
Cu O
+
0
2
H
0
Cu
+
1 2
2
H O
(2)
Số oxh của đồng giảm từ +2 xuống 0, đồng trong CuO nhận thêm 2 electron:
2
Cu
+ 2e
0
Cu
Số oxh của H ng từ 0 lên +1, H nhường đi 1 e:
0 1
1H H e
Quá trình
2
Cu
nhận thêm 2 electron gọi quá trình khử
2
Cu
(sự kh
2
Cu
).
Phản ứng (2): Chất oxh CuO, chất kh Hiđro.
Tóm lại:
+ Chất khử (chất bị oxh) chất nhường electron.
+ Chất oxh (chất bị khử) chất thu electron.
+ Quá trình oxh (sự oxh ) quá trình nhường electron.
+ Quá trình khử (sự kh ) quá trình thu electron.
VD3: 2x1e
2
0
Na
+
0
2
Cl
2
1 1
Na Cl
(3)
Phản ứng này sự thay đổi số oxi hóa, sự cho nhận electron:
0
Na
1
Na
+ 1
e

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
0
Cl
+ 1
e
1
Cl
VD4:
0
2
H
+
0
2
Cl
2
1 1
H Cl
(4)
Trong phản ứng (4) sự thay đổi số oxi hóa của các chất, do cặp electron góp chung
lệch về Clo.
VD 5:
3 5
4 3
N H N O
1
2
N O
+ 2H
2
O
Phản ứng (5) nguyên tử N
-3
nhường e, N
+5
nhận e
sự thay đổi số oxh của một nguyên tố.
Phản ứng oxi hoá khử
Phản ứng oxh khử là phản ng hóa học, trong đó sự chuyển electron giữa các chất
phản ng, hay oxh khử phản ứng hóa học trong đó sự thay đổi số oxh của một số
nguyên tố.
2. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử trong thực tiễn
Phản ứng oxi hoá khử loại phản ứng hoá học khá phổ biến trong t nhiên tầm
quan trọng trong sản xuất đời sống.
Trong đời sống, phần lớn năng lượng ta dùng năng lượng của phản ứng oxi hoá
khử. Sự cháy của xăng dầu trong các động đốt trong, sự cháy của than, củi, các quá trình
điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin, ắc quy đều quá trình oxi hoá khử.
Trong sản xuất, nhiều phản ứng oxi hoá khử là sở của các quá trình sản xuất hoá học
như luyện gang, thép, luyện nhôm, sản xuất các hoá chất bản như xút, axit clohiđric, axit
nitric, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ợc phẩm, ….
III. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
Trong phản ứng oxi hóa khử, ta thể cân bằng phương trình hóa học của phản ứng theo
phương pháp thăng bằng electron. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc: Tổng số
electron do chất khử nhường phải đúng bằng tổng số electron chất oxi a nhận.
Các bước lập phương trình phản ng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron
4 ớc cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron:
Bước 1: Xác định s oxh của các nguyên tố để tìm chất oxi hoá chất khử:
Bước 2: Viết quá trình oxh quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình
t
o

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button