Kiến thức

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 2 THPT (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

VN

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 2 THPT (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 2 THPT

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 2 THPT là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Toán Mô đun 2


Nhóm 7

TÊN BÀI DẠY: NHỊ THỨC NEWTON

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 10

Thời gian thực hiện: (số tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Khai triển được nhị thức Newton với số mũ thấp (n = 4 hoặc n = 5) bằng cách vận dụng tổ hợp.

2. Năng lực, phẩm chất

Phẩm chất, năng lực

YCCĐ

STT

Năng lực toán học

Năng lực tư duy và lập luận toán học

Từ hằng đẳng thức bậc hai, bậc ba khái quát hóa được công thức Nhị thức New-tơn

(1)

Năng lực giao tiếp toán học

Trình bày được công thức Nhị thức New-tơn, từ đó sử dụng công thức để khai triển Nhị thức New-tơn với số mũ thấp (, )

(2)

Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán

Sử dụng được máy tính cầm tay để khai triển Nhị thức New-tơn

(3)

Năng lực chung

Năng lực tự chủ và
tự học

Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập

(4)

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.

(5)

Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân.

(6)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Phương tiện, học liệu: Phiếu học tập 1, 2, máy tính cầm tay.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. TIẾN TRÌNHDẠY HỌC

Hoạt động học

Mục tiêu

Nội dung dạy học trọng tâm

PP/KTDH chủ đạo

Phương án
đánh giá

HĐ1

Tái hiện kiến thức cũ

(7 ph)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

– HS viết được hằng đẳng thức bình phương, lập phương của tổng hiệu.

– Thuyết trình, đàm thoại

– KT chia sẻ nhóm đôi

GV đánh giá HS thông qua Phiếu học tập 1, thuyết trình của HS.

Đánh giá đồng đẳng: các nhóm HS đánh giá bài làm của nhau

HĐ2

Khái quát hoá

(10 ph)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

So sánh các hệ số của hằng đẳng thức với tổ hợp.

Ghép tổ hợp vừa so sánh vào hằng đẳng thức. Từ đó xây dựng công thức mới.

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật khăn trải bàn

GV đánh giá quá trình tham gia hoạt động trải nghiệm, kết quả trên Phiếu học tập 2 và câu trả lời của HS.

HĐ3

Hình thành công thức.

( 10 ph)

(1)

(2)

(5)

– Mô tả, biểu diễn được công thức Nhị thức New-tơn

– Thuyết trình, vấn đáp

GV đánh giá HS thông qua Phiếu học tập 2, thuyết trình của HS.

Đánh giá đồng đẳng: các nhóm HS đánh giá bài làm của nhau trên Phiếu học tập 2

HĐ4

Vận dụng

( 15 ph)

(3)

(4)

– Khai triển Nhị thức New-tơn với số mũ (, )

– PP thực hành, luyện tập.

– Thuyết trình

– Vấn đáp

GV đánh giá kết quả và phần thuyết trình của HS.

Đánh giá đồng đẳng: HS đánh giá bài làm của nhau

HĐ5

Bài tập về nhà

(3ph)

(3)

(4)

– Khai triển Nhị thức New-tơn với số mũ (, )

– Tìm hệ số của thứ hạng n (tìm số hạng thứ n) của khai triển Nhị thức New-tơn .

– PP luyện tập thực hành

GV đánh giá kết quả và phần thuyết trình của HS.

Đánh giá đồng đẳng: các HS đánh giá bài làm của nhau

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1. Tái hiện kiến thức cũ

1. Mục tiêu: (1), (2), (4), (5)(6).

2. Tổ chức hoạt động (Chuẩn bị)

– GV chia lớp thành các nhóm đôi.Các nhóm sẽ thực hiện hoạt động và cùng ghi nhận kết quả trên Phiếu học tập 1

– GV thông báo nhiệm vụ cho mỗi nhóm (Chuyển giao nhiệm vụ học tập)

Nhiệm vụ : khai triển các hằng đẳng thức bình phương của một tổng, hiệu; lập phương của một tổng, hiệu.(Thực hiện trong 3 phút)

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

NHÓM ……………..

Khai triển hằng đẳng thức sau:

1. Sản phẩm học tập

– Phiếu học tập số 1 đã hoàn thành của các nhóm.

– Phần thuyết trình, báo cáo kết quả làm việc của đại điện nhóm.

– Phiếu đánh giá của các nhóm học sinh .

2. Phương án đánh giá

GV đánh giá kết quả làm việc của các nhóm thông qua câu trả lời trên Phiếu học tập số 1 kết hợp với quan sát và vấn đáp thông qua phần trình bày kết quả của đại điện nhóm.

– Các nhóm HS đánh giá chéo lẫn nhau vào Phiếu đánh giá.

– GV đánh giá một số HS thông qua câu trả lời của các em .

Hoạt động 2: Khái quát hoá

1. Mục tiêu: (1), (2), (3), (4), (5).

2. Tổ chức hoạt động (Chuẩn bị)

(GV sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn để tổ chức hoạt động này)

– GV phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy A3 (Phiếu học tập số 2).

– Mỗi nhóm chia tờ giấy A3 thành 6 ô xung quanh (ghi tên HS đính kèm) và một ô lớn ở giữa.

– Dựa vào các hằng đẳng thức đã thực hiện và trình bày ở hoạt động 1, mỗi HS trong nhóm sẽ trả lời 3 câu hỏi sau đây, ghi vào ô cá nhân của mình:

1: Xác định hệ số của các số hạng trong khai triển ,

2: Sử dụng MTCT để tính: bằng bao nhiêu?

3. Các tổ hợp trên có liên hệ gì với hệ số của các số hạng trong khai triển .

– HS thảo luận theo nhóm và ghi câu trả lời vào ô lớn ở giữa tờ A3.

– Sau đó, GV cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận và từ đây, GV đề nghị HS đưa ra phác thảo về công thức khai triển

– Cuối cùng, GV chốt kiến thức:

3. Sản phẩm học tập

– Tờ giấy A3 có kết quả làm việc của các nhóm.

– Phần trình bày kết quả thảo luận của đại điện các nhóm.

– Dự thảo công thức nhị thức Niu – Tơn của các nhóm HS.

4. Phương án đánh giá

– GV đánh giá dựa vào câu trả lời của từng thành viên và nhóm trên giấy A3.

– GV quan sát quá trình nhóm thảo luận, tranh luận để thống nhất câu trả lời, và phần thuyết trình của các nhóm để đánh giá năng lực giao tiếp toán học, giao tiếp và hợp tác của HS.

Hoạt động 3: Hình thành công thức.

1. Mục tiêu: (1), (2), (5).

2. Tổ chức hoạt động (Chuẩn bị)

 • GV thông báo kết quả đã chỉ ra ở trên gọi là công thức nhị thức Niu – Tơn.

Dạng thu gọn:

 • GV yêu cầu HS dựa vào kết quả ở HĐ2để trả lời cho các câu hỏi:

1. Khai triển có bao nhiêu hạng tử?

2. Tổng số mũ của a và b là bao nhiêu?

3. Quy luật số mũ của a, b và C?

4. Từ đó hình thành công thức số hạng tổng quát của khai triển Nhị thức New-tơn?

 • HS trả lời. Từ đây, GV chốt kiến thức mới:

Khai triển có:

+) hạng tử

+) Tổng số mũ của a và b là n.

+) Số mũ của a giảm dần từ n về 0. Số mũ của b và chỉ số trên của C tăng dần từ 0 đến n.

+) Số hạng gọi là số hạng tổng quát của khai triển.

3. Sản phẩm học tập

 • Các câu trả lời của HS.

4. Phương án đánh giá

 • GV đánh giá HS thông qua câu trả lời của các em .

Hoạt động 4: Thực hành vận dụng

1. Mục tiêu: (3), (4)

2. Tổ chức hoạt động (Chuẩn bị)

– GV giao 3 bài tập yêu cầu HS áp dụng khai triển theo nhị thức Niu – Tơn

Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn

a) b) c)

3. Sản phẩm học tập

 • Sản phẩm các HS thực hiện bài tậpđược GV cung cấp.

4. Phương án đánh giá

− HS tự đánh giá sản phẩm đã đạt yêu câu đề ra chưa bằng cách kiểm tra xem khai triển đó có đúng với các quy luật ở trên hay không.

− Lưu ý: GV có thể kết hợp tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và GV đánh giá HS trong hoạt động này.

− Các tiêu chí đánh giá: Số hạng tử của khai triển có phải là n +1 hay không? Số mũ của a, b và C có đúng chưa?

Hoạt động 5: Bài tập về nhà (đây là một hoạt động về nhà nhằm củng cố lại công thức khai triển nhị thức New-tơn)

1. Mục tiêu: (3), (4)

2. Tổ chức hoạt động (Chuẩn bị)

Bài tập 1: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn

a) b) c) d)

Bài tập 2: Tìm số hạng thứ 7 trong khai triển theo lũy thừa tăng dần của x?

Bài tập 3: Hệ số của trong khai triển đối với là bao nhiêu?

3. Sản phẩm học tập

 • Bài tập đã hoàn thành của mỗi HS.

4. Phương án đánh giá

− Trong tiết học sau, GV gọi ngẫu nhiên 6 học sinh bất kì và đánh giá xem các em có hoàn thành các bài tập hay chưa.

V. HỒ SƠ DẠY HỌC

1. NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI

− Công thức khai triển nhị thức new-tơn:

− Quy luật của khai triển:

 • Hạng tử
 • Tổng số mũ của a và b là n.
 • Số mũ của a giảm dần từ n về 0. Số mũ của b và chỉ số trên của C tăng dần từ 0 đến n.
 • Số hạng gọi là số hạng tổng quát của khai triển.

2. CÁC HỒ SƠ KHÁC

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

 • Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2
 • Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS
 • Mẫu giáo án minh họa môn Công nghệ mô đun 2 THCS
 • Mẫu giáo án minh họa môn Hóa học mô đun 2 THCS

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button