Kiến thức

POWER-Hàm lũy thừa

POWER – Hàm lũy thừa

Bạn đang xem: POWER-Hàm lũy thừa

Mô tả

  • Hàm POWER trả về giá trị lũy thừa của hai số.

Cú pháp

 SELECT POWER(Biểu_thức_số, Biểu_thức_số_mũ) 

Ví dụ

 SELECT POWER(2, 3) SELECT POWER(2 * -1, 4 - 1) 

Xem thêm các hàm toán học:

ABS

,

PI

,

RAND

,

ROUND

,

FLOOR

,

CEILING

,

SIGN

,

SQRT

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button