Kiến thức

Một nhị thức là gì? Định nghĩa, khái niệm

Bạn đang xem: Một nhị thức là gì? Định nghĩa, khái niệm

Một nhị thức là gì?

Một phương trình đa thức với hai nhiệm kỳ thường tham gia bằng dấu cộng hoặc trừ được gọi là nhị thức. Đôi gồm được sử dụng trong đại số. Đa thức  với một hạn sẽ được gọi là một đơn thức và có thể trông giống như 7x. Một đa thức với hai nhiệm kỳ được gọi là nhị thức; nó có thể trông giống như 3x + 9. Nó rất dễ dàng để nhớ đôi gồm như bi phương tiện 2 và một nhị thức sẽ có 2 thuật ngữ này.

Một ví dụ điển hình là như sau: 3x + 4 là một nhị thức và cũng là một đa thức, 2a (a + b)  cũng là một nhị thức (a, b là những yếu tố nhị thức).

Trên đây là tất cả từ đôi.

Khi nhân đôi gồm, bạn sẽ đi qua một thuật ngữ gọi là phương pháp FOIL mà thường chỉ là phương pháp sử dụng để nhân đôi. 

Ví dụ, để tìm ra sản phẩm của 2 đôi gồm, bạn sẽ thêm các sản phẩm của F về IRST, các O về uter thì tôi về nner, và L về ast.

Khi bạn được yêu cầu vuông một nhị thức, nó chỉ đơn giản có nghĩa là nhân nó bằng cách riêng của mình. Bình phương của một nhị thức sẽ là một tam thức. Các sản phẩm của hai đôi gồm sẽ là một tam thức.

Ví dụ về cách nhân đôi gồm

Nhân:

  (5 + 4x) x (3 + 2x)
(5 + 4x) (3 + 2x)
= (5) (3) + (5) (2x) + (4x) (3) + (4x) (2i)
= 15 + 10x + 12x + 8 (x) 2 = 15 + 22x + 8 (-1)
= 15 + 22x – 8 = (15 – 8) + 22x = 7 + 22x

 

Một khi bạn bắt đầu dùng đại số ở trường, bạn sẽ được làm một nhiều phép tính tuyệt vời mà đòi hỏi đôi gồm và đa thức.

Người đăng: dathbz


Time: 2020-07-20 14:36:02

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button