Kiến thức

Hoctoandhhl: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước :)

Bạn đang xem: Hoctoandhhl: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 4:20 PM

Number of replies: 8

Bài 1. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không chứa nước đã làm đầy bể trong 5 giờ 50 phút Nếu chảy riêng thì vòi thứ hai chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ nhất là 4 giờ . Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy trong bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 2. Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào một bể chứa trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm được 10 m3 . Sau khi bơm được 1/3 thể tích bể chứa , máy bơm hoạt động với công suất lớn hơn, mỗi giờ bơm được 15 m3. Do vậy so với quy định, bể chứa được bơm đầy trước 48 phút. Tính thể tích bể chứa.

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Nguyễn Thị Thanh Thư

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 6:06 PM

Bài 1: Gọi x (giờ) là thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể (điều kiện x>( frac{35}{6} )) , đổi 5 giờ 50 phút = ( frac{35}{6} ) giờ) 

(x+4) giờ là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể. 

Trong một giờ vòi thứ hai chảy được ( frac{1}{x} ) bể và vòi thứ nhất chảy được ( frac{1}{x+4} ) bể. Theo bài ra ta có phương trình: ( frac{1}{x} ) + ( frac{1}{x+4} ) = ( frac{6}{35} )

⇔35(x+4+x)=6x(x+4)⇔-6x2+46x+140=0

Giải phương trình này ta được hai nghiệm là : x1=( frac{-7}{3} ) (L) ,x2=10 ™ 

Đối chiếu với điều kiện ban đầu ta được: 

– Thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là 14giờ. 

– Thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 10 giờ.

In reply to Nguyễn Thị Thanh Thư

Xem thêm: Công thức Euler – Wikipedia tiếng Việt

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 7:44 PM

OK and like. 

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Cao Sơn Tuyền

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 8:27 PM

bài 2

gọi thể tích bể là v (mét khối) => thời gian để bơm đầy theo quy định là V/10 

thời gian để bơm đươc 1/3 bể (10 mét khối / giờ) là: (V/3) / 10 

thời gian để bơm nốt 2/3 bể ( 15 mét khối / giờ) là: (2V/3) / 15 

bơm đầy bể trước 48 phút ( = 48/60 =0,8 giờ) nên ta có pt: 
(V/3) / 10 + (2V/3) / 15 = V/10 – 0,8 <=> V/30 + 2V/45 = V/10 – 0,8 quy đồng rồi giải ra V = 36 (mét khối)

In reply to Cao Sơn Tuyền

Xem thêm: ANDEHIT VÀ XETON (OXH (brom và KMnO4 (ANDEHIT (mất màu brom, mất màu…

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 11:48 PM

Ok and like.

ps. còn thiếu cái điều kiện cho v

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Đinh Thị Vân

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 9:00 PM

Bài 2

Bài 2.docx

In reply to Đinh Thị Vân

Xem thêm: Áp dụng công thức Moa-vrơ để tính căn bậc n của số phức

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 11:49 PM

OK and like.

Ps. Tập gõ công thức trực tiếp trên web đi em.

In reply to Nguyễn Thị Quý Kim

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Tống Thị Thanh Thúy

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 9:02 PM

bài 2


bÀI vòi nc.docx

In reply to Tống Thị Thanh Thúy

Trả lời: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng: Những cái bơm, vòi nước 🙂

Bởi

Nguyễn Thị Quý Kim

– Chủ nhật, 27 Tháng 8 2017, 11:49 PM

OK and like

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button