Kiến thức

Mối Quan Hệ Giữa Ancol Với NaOH-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Bạn đang xem: Mối Quan Hệ Giữa Ancol Với NaOH-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Mối Quan Hệ Giữa Ancol Với NaOH

admin

January 21, 2020

Tin Tức

Comments Off on Mối Quan Hệ Giữa Ancol Với NaOH 1,885 Views

1. ancol tác dụng với naoh

– Các ancol hầu như không phản ứng với NaOH

2. ancol benzylic có tác dụng với naoh không

không

3. ancol etylic có tác dụng với naoh không

không

4. c8h8o2 + naoh tạo muối và ancol

Câu hỏi:

Cho este X (C8H8O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn 70 đvc. Công thức cấu tạo của X là

Trả lời:

Este + NaOH → thu được hỗn hợp muối

=> X là este của phenol => X có thể là C6H5OOCCH3 hoặc HCOO-C6H4-CH3

Mà các muối tạo ra có PTK > 70

=> X là C6H5OOCCH3

5. ancol đa chức + naoh

Bài 3: Để thủy phân 0,1 mol este A chỉ chứa 1 loại nhóm chức cần dùng vừa đủ 100 gam dd NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và 9,2 gam một ancol. Xác định CTPT, viết CTCT và gọi tên este đó. Biết 1 trong 2 chất (ancol hoặc axit) tạo thành este là đơn chức.

Cách giải

Ta có:

nX:nNaOH=1:3

Do ancol đa chức và muối của axit hữu cơ:

⇒ X là este 3 chức (RCOO)3R′

⇒nancol=nX=0,1mol

⇒Mancol=R′+17.3=92

⇒R=41(C3H5)

mm=3nX=0,3mol

⇒Mm=R+67=68⇒R=1(H)

Vậy X là (HCOO)3C3H5: Glixerol trifomiat

6. kmno4 + naoh

4KMnO4 + 12NaOH + 3C12H22O11 = 4KOH + 13H2O + 4MnO2 + 12C3H4O3Na

2KMnO4 + 2NaOH + KNO2 = K2MnO4 + Na2MnO4 + KNO3 + H2O

7. ancol metylic tác dụng với naoh

NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

8. ancol propylic + naoh

Câu hỏi:

Để trung hòa 28,8 gam hỗn hợp gồm axit axetic, ancol propylic và p–cresol cần 150 ml dung dịch NaOH 2M. Hòa tan 28,8 gam hỗn hợp trên trong n–hexan rồi cho Na dư vào thì thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Lượng p-crezol trong hh bằng bao nhiều?

Trả lời: Gọi x,y,z lần lượt là số mol của 3 chất

=> m hh= 60x + 60y + 108z = 28.8

nNaOH= x+z=0,3 (chỉ có axit và crezol phản ứng)

nH2= x+y+z=0,4 (3 chất cùng phản ứng)

=>x=0,2, y=0,1, z=0,1

=> n p-crezol=0,1

9. Số chất tác dụng với naoh sinh ra ancol

Câu hỏi:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Trả lời:

Các chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

1. anlyl axetat (CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH2=CHCH2OH)

2. metyl axetat (CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH)

3. etyl fomat (HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH)

4. tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3.

10. những ancol tác dụng được với naoh

Ancol etylic ….

 

 

 

Tag: NaOH natri hydroxit – Xút vảy – Xút lỏng – Xút hạt – Xút hay tại sao anlylic benzylic+naoh td cộng vs ko nào co thơm k tac

2020-01-21

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive