Kiến thức

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-Hình học 9

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

1. Các hệ thức trong tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

a) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề

  • Ôn tập cuối năm – Bồi dưỡng Đại số 9

  • Giải phương trình bậc hai bằng đồ thị. Vị trí tương đối giữa parabol $y=ax^2$ và đường thẳng y=mx+n

  • Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Bồi dưỡng Đại số 9

  • Phương trình quy về phương trình bậc hai – Bồi dưỡng Đại số 9

  • Phương trình bậc hai một ẩn – Bồi dưỡng Đại số 9

b) Cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với cotan góc kề

Cho tam giác vuông ABC:

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-1

Ta các các hệ thức trong tam giác vuông ABC như sau:

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-2

2. Tam giác vuông

Trong một tam giác vuông nếu cho trước hai yếu tố (trong đó có ít nhất một yếu tố về cạnh và không kể góc vuông) thì ta sẽ tìm được các yếu tố còn lại.

Bạn đang xem: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-Hình học 9

Bài viết liên quan

  • Chuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Bồi dưỡng Toán 9

  • Các bài toán về tính toán độ dài cạnh, độ lớn góc, diện tích hình

  • Bài tập Chương 3: Góc với đường tròn – Hình học 9

  • Bài tập cơ bản về góc trong đường tròn

  • Vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán chứng minh gócChuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button