Kiến thức

PHẢN BIỆN VỀ: SAI SÓT, THIẾU SÓT Ở BA ĐỊNH LUẬT NIU TƠN, ĐỊNH LUẬT HOOKE VÀ MỘT SỐ MÔN CƠ HỌC

Bạn đang xem: PHẢN BIỆN VỀ: SAI SÓT, THIẾU SÓT Ở BA ĐỊNH LUẬT NIU TƠN, ĐỊNH LUẬT HOOKE VÀ MỘT SỐ MÔN CƠ HỌC

PHẢN BIỆN VỀ: SAI SÓT, THIẾU SÓT Ở BA ĐỊNH LUẬT NIU TƠN, ĐỊNH LUẬT HOOKE VÀ MỘT SỐ MÔN CƠ HỌC

 Ngày đăng: 2019-08-07 11:48:55  |   Đã xem: 878

Tóm tắt: Ba định luật Newton, định luật Hooke có nhiều sai sót và thiếu sót. Các môn Cơ học đã sử dụng các định luật này có nhiều sai sót và thiếu sót. Riêng môn Cơ học lý thuyết (Cơ học Newton) có nhiều sai sót nghiêm trọng.

Từ khóa: trandoanhoa.com

Review of: Errors, omissions in three Newton’s laws, Hooke’s law and some subjects on

MechanicsAbstract: The three law of Newton and law of Hooke there are many errors and shortcomings. Mechanical objects using these laws have many errors and shortcomings. Particularly the theory of Mechanics (Newton Mechanics) has many serious flaws.

Keywords: trandoanhoa.com

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button