Kiến thức

Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh

Bạn đang xem: Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh

Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh


Trang trước

Trang sau  


A. Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh

WhoWhom đều dùng để hỏi ai, người nào, nhưng:

 • Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu.

 • Whom giữ nhiệm vụ là túc từ của động từ theo sau.

Ví dụ:

– Who can answer that question? (Who là chủ từ của can)

(Ai có thể trả lời câu hỏi đó?)

– Whom do you meet this morning? (Whom là túc từ của meet)

(Anh gặp ai sáng nay?)

Lưu ý rằng:

 • Trong văn nói, người ta có thể dùng who trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. Ví dụ:

  – Who(m) do they help this morning?

  (Họ giúp ai sáng nay?)

 • Động từ trong câu hỏi với Who ở dạng xác định. Ngược lại động từ trong câu hỏi với Whom phải ở dạng nghi vấn:

  – Who is going to London with Daisy?

  (Ai đang đi London cùng với Daisy vậy?)

  – With whom is she going to London?

  = Who(m) did she go to London with?

  (Cô ta đang đi London cùng với ai vậy?)

 • Whose là hình thức sở hữu của Who. Nó được dùng để hỏi “của ai”.

  – “Whose is this umbrella?” “It’s mine.”

  (“Cái ô này của ai?” “Của tôi.”)

 • Whose có thể được dùng như một tính từ nghi vấn. Khi ấy theo sau Whose phải có một danh từ.

  – Whose pen are you using?

  (Bạn đang dùng cây bút của ai đấy?)

  – Whose books are they reading?

  (Họ đang đọc sách của ai thế?)

Quảng cáo

Các loạt bài khác:

 • How much, How many & Have

 • Động từ nguyên thể

 • Túc từ (Tân ngữ)

 • Trạng từ

 • Can, May & Be able to

 • Thì hiện tại tiếp diễn

 • Câu hỏi với Từ để hỏi

 • Câu hỏi với Who, Whom, Whose

 • Câu hỏi với What, Which, Why

 • Câu hỏi phủ định


Trang trước

PDF

Trang sau  Bài viết liên quan
 • 160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 72 bài ngữ pháp thực hành

 • 50 tình huống tiếng Anh thông dụng

 • 120 bí kíp luyện phần V TOEIC

 • 155 bài học Java tiếng Việt hay nhất

 • 100 bài học Android tiếng Việt hay nhất

 • 247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học PHP

 • 101 bài học C++ hay nhất

 • 97 bài tập C++ có giải hay nhất

 • 208 bài học Javascript có giải hay nhất

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button