Kiến thức

Động từ ở xác định sau who, whose v.v. dùng như là chủ từ, Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo sau bằng một động

Trang chủ

Ngữ pháp Tiếng Anh

Động từ ở xác định sau who, whose v.v. dùng như là…

Bạn đang xem: Động từ ở xác định sau who, whose v.v. dùng như là chủ từ, Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo sau bằng một động

Động từ ở xác định sau who, whose v.v. dùng như là chủ từ, Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo sau bằng một động…

<!–

Chia sẻ

–>

CÁCH DÙNG NHỮNG CÂU HỎI WH -? VÀ HOW? – Động từ ở xác định sau who, whose v..v.. dùng như là chủ từ. Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo sau bằng một động từ xác định chứ không phải là một nghi vấn

Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo  sau bằng một động từ xác định chứ không phải là một nghi vấn.

Who pays the bill (động từ xác định) (Ai trả tiền hóa đơn).

Whose/Which horse won ? (động từ xác định) (Con ngựa nào của ai thắng ?)

Quảng cáo

What happened ? /what went wrong ? (Cái gì xảy ra vậy ? cái gì sai trái à ?) (động từ xác định có thể trả lời là : we missed the the train /had an accident (Chúng tôi đã lỡ chuyến xe lửa/đã có một tai nạn).

Nhưng với who, whose…v..v..+ be + danh từ hay đại từ nhân xưng/phân biệt thì một dùng một động từ ở nghi vấn:

Who are  you? (Anh là ai?)

Whose is this ? (Cái này là của ai ?)

What is that noise ? (Tiếng ồn đó là gì vậy ?)

Với who, whose ..v.v… dùng như là túc từ của một động từ hay giới từ thì dĩ nhiên cần thiết động từ là nghi vấn.

    Bài học:

  • Cách dùng những câu hỏi wh -? và how?

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Các tính từ và đại từ nghi vấn, Dùng cho người, dùng cho đồ vật,dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn

Bài tiếp theo

Những ví dụ về cách dùng của who, whom, whose, which và what, Who là chủ từWho keeps the keys ? (động từ xác định) (Ai giữ những chìa

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button