Kiến thức

Nguyên hàm từng phần cơ bản-Cộng đồng học tập 24h, học,học mọi lúc, học mọi nơi.

Bạn đang xem: Nguyên hàm từng phần cơ bản-Cộng đồng học tập 24h, học,học mọi lúc, học mọi nơi.

Nguyên hàm từng phần cơ bản

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần

Cần tính nguyên hàm của hàm số

Phương pháp từng phần

Các dạng nguyên hàm từng phần cơ bản

Dạng 1 ( Hàm số mũ và hàm đa thức f(x))

Phương pháp cơ bản

Dạng 2 ( Hàm lượng giác và hàm đa thức )

 ,  ,  ,

Phương pháp cơ bản

Dạng 3 ( Hàm logarit và hàm đa thức )

 ,

Phương pháp cơ bản

Nhắc lại công thức nguyên hàm cơ bản

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1( Hàm số mũ và hàm đa thức f(x)):

Tìm nguyên hàm của hàm số

Ví dụ 2( Hàm số mũ và hàm đa thức f(x)):

Ví dụ 3 ( hàm đa thức và hàm lượng giác )

Ví dụ 4: Tính nguyên hàm

Ví dụ 5 ( hàm đa thức và hàm logarit)

  Bài tập trắc nghiệm

 • (1)

   Tính:  là:

  Hướng dẫn giải

 • (2)

  Một nguyên hàm của  là F(x) =   thì giá trị của  bằng:

  Hướng dẫn giải

 • (3)

  Nguyên hàm của hàm số là:

  Hướng dẫn giải

 • (4)

  Một nguyên hàm của hàm số:  là:

  Hướng dẫn giải

 • (5)

  Hướng dẫn giải

 • (6)

  Hướng dẫn giải

 • (7)

    

  Hướng dẫn giải

 • (8)

  . Tìm hệ số  để  là một nguyên hàm của  trên R.

  Hướng dẫn giải

 • (9)

  . Cho , trong các kết quả dưới đây, kết quả nào sai?

  Hướng dẫn giải

 • (10)

  Cho , biểu thức của  là:

  Hướng dẫn giải

 • (11)

   Tính:  là:

  Hướng dẫn giải

 • (12)

  Một nguyên hàm của  là F(x) =   thì giá trị của  bằng:

  Hướng dẫn giải

 • (13)

  Nguyên hàm của hàm số là:

  Hướng dẫn giải

 • (14)

  Một nguyên hàm của hàm số:  là:

  Hướng dẫn giải

 • (15)

  Hướng dẫn giải

 • (16)

  Hướng dẫn giải

 • (17)

    

  Hướng dẫn giải

 • (18)

  . Tìm hệ số  để  là một nguyên hàm của  trên R.

  Hướng dẫn giải

 • (19)

  . Cho , trong các kết quả dưới đây, kết quả nào sai?

  Hướng dẫn giải

 • (20)

  Cho , biểu thức của  là:

  Hướng dẫn giải

 • (21)

   Cho , biểu thức của  là::

   

  Hướng dẫn giải

 • (22)

   Gọi  là một nguyên hàm của hàm số . Tính .

  247

  245

  246

  244

  Hướng dẫn giải

 • (23)

   Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và  Tính

  Hướng dẫn giải

 • (24)

   Cho   là một nguyên hàm của hàm số  . Tìm nguyên hàm của hàm số

  Hướng dẫn giải

 • (25)

   Tìm hệ số  để  là một nguyên hàm của  trên R.

  Hướng dẫn giải

 • (26)

   Cho hàm số  thỏa mãn  và  với a, b, c là các số thực

  Hướng dẫn giải

 • (27)

   Cho biết  . Tổng của a + b = ?

  -1

  1

  -2

  2

  Hướng dẫn giải

 • (28)

   Tìm nguyên hàm

  Hướng dẫn giải

 • (29)

   Cho hàm số  thỏa mãn . Hỏi  là các hàm số nào sau đây

  Hướng dẫn giải

 • (30)

   Tính:  là:

  Hướng dẫn giải

 • (31)

  Một nguyên hàm của  là F(x) =   thì giá trị của  bằng:

  Hướng dẫn giải

 • (32)

  Nguyên hàm của hàm số là:

  Hướng dẫn giải

 • (33)

  Một nguyên hàm của hàm số:  là:

  Hướng dẫn giải

 • (34)

  Hướng dẫn giải

 • (35)

  Hướng dẫn giải

 • (36)

    

  Hướng dẫn giải

 • (37)

  . Tìm hệ số  để  là một nguyên hàm của  trên R.

  Hướng dẫn giải

 • (38)

  . Cho , trong các kết quả dưới đây, kết quả nào sai?

  Hướng dẫn giải

 • (39)

  Cho , biểu thức của  là:

  Hướng dẫn giải

 • (40)

   Cho , biểu thức của  là::

   

  Hướng dẫn giải

 • (41)

   Gọi  là một nguyên hàm của hàm số . Tính .

  244

  245

  247

  246

  Hướng dẫn giải

 • (42)

   Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và  Tính

  Hướng dẫn giải

 • (43)

   Cho   là một nguyên hàm của hàm số  . Tìm nguyên hàm của hàm số

  Hướng dẫn giải

 • (44)

   Tìm hệ số  để  là một nguyên hàm của  trên R.

  Hướng dẫn giải

 • (45)

   Cho hàm số  thỏa mãn  và  với a, b, c là các số thực

  Hướng dẫn giải

 • (46)

   Cho biết  . Tổng của a + b = ?

  2

  1

  -2

  -1

  Hướng dẫn giải

 • (47)

   Tìm nguyên hàm

  Hướng dẫn giải

 • (48)

   Cho hàm số  thỏa mãn . Hỏi  là các hàm số nào sau đây

  Hướng dẫn giải

Loading…

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avataravatar

avataravatar

wpDiscuzwpDiscuz

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button