Cách thực hiện phép tính Cộng, Trừ, Nhân Chia trong Excel

Cách thực hiện phép tính Cộng, Trừ, Nhân Chia trong Excel

Le

10/11/2016

Học Excel

Với Excel, bạn có thể dễ dàng lập bảng tính với các phép tính cộng, trừ, nhân chia. Thủ thuật áp dụng trên toàn bộ các phiên bản Excel từ 2003 cho đến 2016.

Bài viết áp dụng trên

công cụ Excel

với giao diện tiếng Việt. Nếu bạn chưa chuyển Excel qua tiếng Việt thì xem hướng dẫn ở đây – chọn đúng phiên bản Excel (Office) bạn đang dùng:

Excel 2007

,

Excel 2010

,

Excel 2013

Excel 2016

.

Mục lục nội dung:

  1. Phép tính CỘNG

  2. Phép tính TRỪ

  3. Phép tính NHÂN

  4. Phép tính CHIA

  5. Kết hợp các phép tính

Bạn đang xem: Cách thực hiện phép tính Cộng, Trừ, Nhân Chia trong Excel

1. Cách thực hiện phép tính CỘNG trong Excel

Áp dụng công thức: =Hộp tên 1+Hộp tên 2+…+Hộp tên n sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả

Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên  Thanh Công Thức  hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

Ví dụ (như trong hình): Để tính tổng (phép cộng) A1, A2 và A3 ta nhập công thức  =A1+A2+A3  sau đó nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Hoặc nhấn dấu  =  sau đó nhấn ô  A1 , nhấn tiếp dấu  + , nhấn tiếp ô  A2 , nhấn tiếp dấu  + , nhấn tiếp ô  A3 . Cuối cùng là nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Công thức phép tính cộng trong ExcelCông thức phép tính cộng trong Excel

Áp dụng công thức: =Hộp tên 1-Hộp tên 2-…-Hộp tên n sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả

Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên  Thanh Công Thức  hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

Ví dụ (như trong hình): Để tính hiệu (phép trừ) A1, A2 và A3 ta nhập công thức  =A1-A2-A3  sau đó nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Hoặc nhấn dấu  =  sau đó nhấn ô  A1 , nhấn tiếp dấu  – , nhấn tiếp ô  A2 , nhấn tiếp dấu  – , nhấn tiếp ô  A3 . Cuối cùng là nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Công thức phép tính trừ trong ExcelCông thức phép tính trừ trong Excel

Áp dụng công thức: =Hộp tên 1*Hộp tên 2*…*Hộp tên n

Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên  Thanh Công Thức  hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

Ví dụ (như trong hình): Để tính tích (phép nhân) A1, A2 và A3 ta nhập công thức  =A1*A2*A3  sau đó nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Tips: Dấu * thường là nhấn nút Shift + số 8

Hoặc nhấn dấu  =  sau đó nhấn ô  A1 , nhấn tiếp dấu  * , nhấn tiếp ô  A2 , nhấn tiếp dấu  * , nhấn tiếp ô  A3 . Cuối cùng là nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Công thức phép tính nhân trong ExcelCông thức phép tính nhân trong Excel

Xem thêm: Vì sao nên thử nghiệm DoudouLinux?-DoudouLinux

4. Cách thực hiện phép tính CHIA trong Excel

Áp dụng công thức: =Hộp tên 1/Hộp tên 2/…/Hộp tên n sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả

Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên  Thanh Công Thức  hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

Ví dụ (như trong hình): Để tính tích (phép nhân) A1, A2 và A3 ta nhập công thức  =A1/A2/A3  sau đó nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Hoặc nhấn dấu  =  sau đó nhấn ô  A1 , nhấn tiếp dấu  / , nhấn tiếp ô  A2 , nhấn tiếp dấu  / , nhấn tiếp ô  A3 . Cuối cùng là nhấn nút  Enter  để ra kết quả.

Công thức phép tính chia trong ExcelCông thức phép tính chia trong Excel

5. Kết hợp các phép tính

Bạn có thể dễ dàng kết hợp các phép tính sử dụng các công thức trên (tuân thủ đúng theo quy tắc “Nhân chia trước, cộng trừ sau”.

Kết hợp các phép tính cộng, trừ, nhân, chiaKết hợp các phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Chúc các bạn có những kiến thức bổ ích với Excel!

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button