Kiến thức

Định luật phóng xạ

<!– –>

Định luật phóng xạ

<!– –>

Định luật phóng xạ

Mỗi chất phóng xạ được đặc trưng bởi thời gian T gọi là chu kỳ bán rã, cứ sau mỗi chu kỳ này thì 1/2 số nguyên tử của chất ấy đã biến đổi thành một chất khác.

Bạn đang xem: Định luật phóng xạ

Trường hợp phóng xạ đơn

Tức là quá trình chỉ bao gồm một lần phóng xạ.

Số hạt nhân còn lại sau thời gian t (N(t)) bằng số hạt nhân ban đầu (N0) nhân với e-λt

N(t)=N0e-λt (1)

Với λ là hằng số phân rã hay xác suất phân rã.

Vì chúng ta không thể biết trước một hạt nhân sẽ phân rã lúc nào nên để mô tả hiện tượng phân rã phóng xạ, ta đưa vào đại lượng trên: hằng số phân rã cũng là xác suất để một hạt nhân phân rã trong một đơn vị thời gian. Hằng số phân rã là đặc trưng cho mỗi loại hạt nhân.

<!–

–> <!– Turnbull & Asser Turnbull & Asser Turnbull & Asser Multifunction time lock container –>

Xem thêm: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT-BỘI CUNG NHỎ NHẤT

Trường hợp phóng xạ chuỗi

Ta chỉ xét quá trình gồm hai lần phóng xạ liên tục.

N1(t) = N10e1t

N2(t) = N20λ2−λ1{displaystyle {frac {N_{20}lambda _{1}}{lambda _{2}-lambda _{1}}}} (e1t-e2t) + N20e2t

Với N1(0)=N10 và N2(0)=N20

Một số công thức liên quan

Mối quan hệ giữa λ và T:

T=ln2λ{displaystyle T={frac {ln2}{lambda }}}

T là chu kì bán rã.

Mối quan hệ giữa thời gian sống trung bình τ và λ:

τ =1λ{displaystyle ={frac {1}{lambda }}}

Như vậy thời gian sống trung bình tỷ lệ nghịch với hằng số phân rã.

Ta có thể viết công thức (1) theo τ:

N(τ)=N0e-t/τ=N0/e

Ta có thể kết luận là sau thời gian τ số nhân giảm e lần.

Xem thêm: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Lớp 8

Tham khảo

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 11-Bài 8: Năng lượng điện trường (Nâng Cao)

Iphone Protection Case Fantasy

Định luật phóng xạ

Articles connexes

 1. Phóng xạ

 2. Xác suất phân rã

 3. Định luật cảm ứng Faraday

 4. Định luật Gauss

 5. Chất thải phóng xạ

 6. Định luật Ohm

 7. Định luật Lenz

 8. Bảo toàn năng lượng

 9. Bức xạ điện từ

 10. Định luật Ampère

 11. Định luật Joule–Lenz

 12. Định tuổi bằng cacbon-14

 13. Chiếu xạ thực phẩm

 14. Nam Tư

 15. Frederick Soddy

 16. Tia hồng ngoại

 17. Thảm họa Chernobyl

 18. Ý thức (triết học Marx-Lenin)

 19. Marie Curie

 20. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button