Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Bạn đang xem: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức

admin

March 8, 2021

Tin Tức

Comments Off on Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức 74 Views

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá là

31,25%.

50,00%.

62,50%.

40,00%.

Đáp án:

R-CH2OH + O → RCHO + H2O

R-CH2OH + 2O → RCOOH + H2O

Giả sử 1/2 hỗn hợp X gồm ancol dư: x mol, andehit: y mol, axit cacboxylic: z mol, H2O: y + z mol

→ n ancol ban đầu = x + y + z = 0,08/2 = 0,04 (1)

Ta có nếu axit không tác dụng với AgNO3/NH3 (tức là ancol không phải CH3OH)

→ n anđehit = y = nAg/2 = 0,045 mol > 0,04 mol (loại)

→ Cả andehit và axit tham gia với AgNO3/NH3

→ Ancol là CH3OH

Phần 1: nH2=0,5nancol+0,5naxit+0,5nH2O⇔0,5x+0,5z+0,5(y+z)=0,50422,4 (2)

Phần 2: nAg=4nandehit+2naxit⇔4y+2z=0,09 (3)

Giải (1) (2) (3) được x = 0,015; y = 0,02; z = 0,005

Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là: 100%−0,0150,04.100% = 62,5%

Đáp án C

Tag: hoa 1 don chuc

2021-03-08

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button