Kiến thức

Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức x bằng oxi không khí-Deha law

Bạn đang xem: Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức x bằng oxi không khí-Deha law

Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức x bằng oxi không khí

Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức x bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 5,6 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. X có công thức là

A. CH3OH.
B. C2H5OH.
C. C3H5OH.
D. C3H7OH.

Lời giải:

Theo BTKL: mO2 = 5,6 : 4 = 1,6 gam → nO2 = 0,05 mol.

RCH2OH + 1/2O2 →to R-CHO + H2O

nRCH2OH > 0,05 x 2 = 0,1 mol → MRCH2OH < 4 : 0,1 = 40 → X là CH3OH (M = 32) → Chọn A.

 

 

 

 

Tag: hóa chức bằng khí chất vừa có tính khử

This entry was posted in

Tổng hợp

. Bookmark the

permalink

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button