Kiến thức

Phân biệt ‘any more’ và ‘anymore’-VnExpress

Người nói đang nhắc đến anymore (một từ) hay any more (hai từ)? Cách phân biệt không khó như bạn tưởng.

Any more

Khi phát âm thành hai từ tách biệt, any more đề cập đến số lượng. 

Ví dụ: 

– Are there any more cookies? (Còn chiếc bánh quy nào không?)

– You already ate seven; you don’t need any more! (Em đã ăn 7 chiếc rồi đấy, em không cần thêm đâu!)

phan-biet-any-more-va-anymore
 

Anymore

Khi đánh vần như một từ, anymore là trạng từ chỉ thời gian, có nghĩa là vẫn hoặc nữa.

Ví dụ:

– Why doesn’t mom bake cookies anymore? (Tại sao mẹ không nướng bánh quy nữa vậy?

– She doesn’t bake cookies anymore because you always eat them all and don’t leave any for her! (Mẹ không nướng bánh nữa bởi vì em luôn ăn hết và không để phần cho mẹ cái nào!)

Trong ngôn ngữ của một số vùng, anymore được sử dụng như từ đồng nghĩa của nowadays (ngày nay). Tuy nhiên, cách dùng này không được chấp nhận trong các văn bản chính thức. 

Rất nhiều người không phân biệt cách viết khi dùng từ anymore/any more, anytime/ any time, anyway/ any way, sometime/ some time. 

Chỉ cần nhớ, nếu bạn muốn nói đến số lượng, dùng any more. Nếu bạn nói đến thời gian, sử dụng anymore

Phân biệt 'any more' và 'anymore' 

 
 

Phân biệt ‘any more’ và ‘anymore’ 

Bây giờ bạn có thể khẳng định bài hát nổi tiếng của Charlie Puth là “We don’t talk any more” hay “We don’t talk anymore” hay chưa?

Phiêu Linh (theo grammarly.com)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button