Kiến thức

Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo-Bài tập phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

2 4.402

Tải về

Bài viết đã được lưu

Chuyên đề Hóa học lớp 9:

Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn

Hóa học lớp 9

hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

  • I/ Lý thuyết và phương pháp giải bài tập thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

  • II/ Bài tập phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

  • III/ Bài tập trắc nghiệm tự luyện thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Bạn đang xem: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo-Bài tập phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

I/ Lý thuyết và phương pháp giải bài tập thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Phương trình phản ứng

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

Lưu ý: Bài tập về hiệu suất

(1) A overset{H}{rightarrow} B (H là hiệu suất phản ứng)

m_A;=;m_B.frac{100}H;;m_B;=;m_A.frac H{100}

(2) A overset{H1}{rightarrow} B overset{H2}{rightarrow} C (H1, H2 là hiệu suất phản ứng)

m_A;=;m_C.frac{100}{H_1}.frac{100}{H_2}

m_C;=;m_A.frac{H_1}{100}.frac{H_2}{100}

II/ Bài tập phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

Bài 1: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn giải bài tập

chuyên đề hóa học 9

Bài 2: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46º bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

Hướng dẫn giải bài tập

m(C6H10O5)n = 150.81% = 121,5 g

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

⇒ nC2H5OH =2.nC6H12O6 = 2.n.n(C6H10O5)n = 2n.(121,5/162n) = 1,5 mol

VC2H5OH = m/D = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml

Vdd = (86,25.46)/100 = 187,5 ml

Bài 3. Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng
CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng
dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Tính giá trị của m

Hướng dẫn giải bài tập 

Theo giả thiết ta thấy khi CO2 phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 thì tạo ra cả 2 muối là CaCO3 và Ca(HCO3)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

0,55        ← 0,55 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O (2)

0,1     ← 0,1 mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

0,2         ← 0,1 mol

Tổng số mol CO2 = nCO2 (1) + nCO2 (3) = 0,55+ 0,2 = 0,75

C6H12O6overset{len men}{rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2 (4)

0,375 ←      0,75 mol

(-C6H10O5-)n + nH2O → nC6H12O6 (5)

0,375/n ←            0,375mol

(-C_6H_{10}O_5-)n=frac1n.C_6H_{12}O_6=frac12.frac1n.n_{CO2}=frac1{2n}.0,75=frac{0,375}nmol

(-C_6H_{10}O_5-)n=frac{0,375}n.162.n.81%=75gam

Bài 4: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).

Hướng dẫn giải bài tập 

(-C6H10O5-)n + nH2O overset{men}{rightarrow} nC6H12O6 (1)

C6H12O6overset{men}{rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2 (2)

VC2H5OH nguyên chất = 5.1000.0,46 = 2300 ml

=> mC2H5OH nguyên chất = 0,8.2300 = 1840 g

nC2H5OH = 1840/46 = 40 mol

n{{(-C_6H_{10}O_5-)n}=frac1{2n}.C_2H_5OH=frac1{2n}.40=frac{20}nmol}

m{(-C_6H_{10}O_5-)n}=frac{20}n.162n=3240;gam

H = 72% =>m(-C6H10O5-)n = 3240.100/72 = 4500g = 4,5kg

III/ Bài tập trắc nghiệm tự luyện thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo

Bài 1. Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?

A.166,67g.

B. 200g,

C. 150g.

D. 1000g.

Bài 2. Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được

A. 1 kg glucozơ.

B. 1,11 kg glucozơ.

C. 1,18 kg glucozơ.

D. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.

Bài 3. Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

A.360 gam

B.480 gam

C. 270 gam

D.300 gam

Bài 4. Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất pứ là 70%.

A. 160,55kg

B. 150,64kg

C.155,56kg

C.165,65kg

Bài 5. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

A.290 kg

B.295,3 kg

C.300 kg

D.350 kg

……………………………

Với chuyên đề: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về khái niệm, công thức hóa học, phương trình phản ứng thủy phân của tinh bột hay xenlulozo.

Ngoài Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các

Trắc nghiệm Hóa học 9

,

Giải sách bài tập Hóa 9

,

Giải bài tập Hóa học 9

các

môn Toán

,

Văn

,

Anh

, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu

lớp 9

này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra,

VnDoc.com

đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook:

Luyện thi lớp 9 lên lớp 10

. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive