Kiến thức

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Hóa học

39 Lượt xem

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí hoặc chất điện ly yếu.

Câu hỏi: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

A. các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.

B. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.

C. một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí hoặc chất điện li yếu.

D. phản ứng không phải là thuận nghịch.

Đáp án C: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa hoặc chất khí hoặc chất điện li yếu.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button