Kiến thức

Phương pháp giải phương trình vô tỉ cho học sinh lớp 9-Hoc360.net

Phương pháp giải phương trình vô tỉ cho học sinh lớp 9

Đang tải…

Bạn đang xem: Phương pháp giải phương trình vô tỉ cho học sinh lớp 9-Hoc360.net

Phương pháp giải phương trình vô tỉ

A- Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản liên quan và bổ sung một số kiến thức mở rộng  .

1. Các tính chất của luỹ thừa bậc 2, bậc 3, tổng quát hoá các tính chất của luỹ thừa bậc chẵn và luỹ thừa bậc lẻ.

2. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử , các hằng đẳng thức .

3. Các bất đẳng thức Côsi, Bunhiacopski, bất đẳng thức có chứa giá trị tuỵêt đối.

4. Cách giải phương trình, bất phương trình bậc nhất , bậc 2 một ẩn, cách giải hệ phương trình.

5. Bổ sung các kiến thức để giải các phương trình đơn giản:

Phương pháp giải phương trình vô tỉ

B. Cung cấp cho học sinh các phương pháp thường dùng để giải phương trình vô tỷ .

Phương pháp 1. Nâng lên luỹ thừa để làm mất căn ở 2 vế của phương trình( thường dùng khi 2 vế có luỹ thừa cùng bậc).

Phương pháp 2: Phương pháp đưa về phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuỵêt đối.

Phương pháp 3:  Đặt ẩn phụ

Phương pháp giải phương trình vô tỉ

Phương pháp 5: Dùng bất đẳng thức

Phương pháp 6: Đoán nghiệm, chứng minh nghiệm duy nhất

 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Đang tải…

 

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Phương pháp 1. Nâng lên luỹ thừa để làm mất căn ở 2 vế của phương trình( thường dùng khi 2 vế có luỹ thừa cùng bậc).

Phương pháp 2: Phương pháp đưa về phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuỵêt đối.

 

  Phương pháp 3:  Đặt ẩn phụ:

Phương pháp 4: Đưa về dạng: A^{2} B^{2} = 0 hoặc A.B = 0

Phương pháp giải phương trình vô tỉ

 

Phương pháp 5: Dùng bất đẳng thức

Phương pháp 6: Đoán nghiệm, chứng minh nghiệm duy nhất

 

Tải về file word

tại đây

.

Xem thêm:

– Dạng toán tính giá trị của biểu thức chứa căn thức.

– Dạng toán chứng minh đẳng thức.

Đang tải…

Related Posts

loading…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button