Kiến thức

Phương pháp tìm tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính casio-Tài Liệu Toán

Bạn đang xem: Phương pháp tìm tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính casio-Tài Liệu Toán

Phương pháp tìm tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính casio

0

3973

Phương pháp tìm tập xác định của hàm số lượng giác bằng máy tính casio dưới dạng trắc nghiệm. Các bạn xem video ở dưới nhé.

GIẢI TOÁN TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC BẰNG MÁY TÍNH CASIO

I. PHƯƠNG PHÁP: Tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$

Bước 1. Nhập hàm $y = f(x)$

Bước 2. Ứng với mỗi phương án ta cho k = 1, k=2,….và nhập vào máy tính bằng lệnh CALC. Nếu máy tính báo lỗi Math ERROR thì phương án đó được chọn.Chú ý: Cho $x = {x_1} + kApi ,,,(1);,,,,x = {x_2} + kBpi ,,(2)$

+ Nếu$A < B$thì số phần tử của công thức (1) nhiều hơn số phần tử của công thức (2).

+ Nếu$A > B$thì số phần tử của công thức (1) ít hơn số phần tử của công thức (2).

II. CÁC VÍ DỤ:

Câu 1: Tập xác định D của hàm số $y = frac{{cot x}}{{cos x}}$.

    • A. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {frac{pi }{4} + kpi ,k in Z} right}$ (loại)

B. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {frac{pi }{4} + k2pi ,k in Z} right}$ (loại)

C. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {kpi ,k in Z} right}$

D. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {kfrac{pi }{2},k in Z} right}$ Chọn D

Vậy ta chọn phương án D

Câu 2: Tập xác định D của hàm số $y = frac{1}{{sin x – cos x}}$ .
A. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {kpi ,k in Z} right}$(loai)

B. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {k2pi ,k in Z} right}$ (loại)

C. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {frac{pi }{2} + kpi ,k in Z} right}$(loại)

D. ${rm{D = Rbackslash }}left{ {frac{pi }{4} + kpi ,k in Z} right}$
Vậy ta chọn phương án D.

Câu 3: Tìm điều kiện để hàm số $y = frac{{tan x}}{{cos x – 1}}$ xác định.
A. ${rm{x}} ne k2pi $(chưa loại)

B. ${rm{x}} = frac{pi }{3} + k2pi $(loại)

C. $left{ begin{array}{l}
{rm{x}} ne frac{pi }{2} + kpi \
x ne k2pi
end{array} right.$

D. $left{ begin{array}{l}
{rm{x}} ne frac{pi }{2} + kpi \
x ne frac{pi }{3} + kpi
end{array} right.$(loại)
Vậy ta chọn phương án C.

Câu 4: Tập xác định của hàm số $y = sqrt {frac{{1 – {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}}}{{1 + c{rm{osx}}}}} $ là:
A. ${rm{x}} ne pi + k2pi $ (Chọn A)

B. ${rm{x}} ne pi + kpi $(loại)

C. ${rm{x}} ne pi + k4pi $(chưa loai)

D. ${rm{x}} ne frac{pi }{2} + k2pi $ (loại)
Vậy ta phương án A.

 

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Bài trước

Giáo án dạy thêm Toán lớp 9

Bài tiếp theo

Giải toán trắc nghiệm phương trình lượng giác bằng máy tính casio

Thuvienhoclieu.com

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button