Kiến thức

Cách Sử Dụng Mail Merge Trong Microsoft Word Nhanh Nhất Tin Học VERA STAR Computer

Cách sử dụng Mail Merge trong Microsoft Word Nhanh nhất

Công ty

sua may tinh tai nha hcm

VERA STAR – Mail Merge thường được sử dụng để in hoặc gửi các bức thư biểu mẫu qua email cho nhiều người nhận.

Sử dụng Mail Merge trong word

, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các mẫu tự cho từng người nhận. Phối thư cũng được sử dụng để tạo phong bì hoặc nhãn hàng loạt. Tính năng này hoạt động giống nhau trong tất cả các phiên bản hiện đại của Microsoft Word: 2010, 2013 , 2016 & 2019

Cách kết hợp thư Bằng Mail Merge trong Microsoft Word

Trong tài liệu Microsoft Word trống, hãy bấm vào  Mailings và trong Start Mail Merge group , nhấp vào Start Mail Merge.

Start Mail Merge

Click Step-by-Step Mail Merge Wizard.

Select your document type. In this demo we will select Letters. Click Next: Starting document.

Select the starting document. In this demo we will use the current (blank) document. Select Use the current document and then click Next: Select recipients.

Note that selecting Start from existing document (which we are not doing in this demo) changes the view and gives you the option to choose your document. After you choose it, the Mail Merge Wizard reverts to Use the current document.

Select recipients. In this demo we will create a new list, so select Type a new list and then click Create

Bạn đang xem: Cách Sử Dụng Mail Merge Trong Microsoft Word Nhanh Nhất Tin Học VERA STAR Computer

Create a list by adding data in the New Address List dialog box and clicking OK.

 • Save the list.
 • Note that now (

  dich vu sua may tinh hcm

  ) that a list has been created, the Mail Merge Wizard reverts to Use an existing list and you have the option to edit the recipient list.

 • Selecting Edit recipient list opens up the Mail Merge Recipients dialog box, where you can edit the list and select or unselect records. Click OK to accept the list as is.
 • Click Next: Write your letter.

Write the letter and add custom fields.

 • Click Address block to add the recipients’ addresses at the top of the document.

In the Insert Address Block dialog box, check or uncheck boxes and select options on the left until the address appears the way you want it to.
Insert Address Block Dialog Box

Note that you can use Match Fields to correct any problems. Clicking Match Fields opens up the Match Fields dialog box, in which you can associate the fields from your list with the fields required by the wizard.
Press Enter on your keyboard and click Greeting line… to enter a greeting.
In the Insert Greeting Line dialog box, choose the greeting line format by clicking the drop-down arrows and selecting the options of your choice, and then click OK.
Insert Greeting Line Dialog Box

Note that the address block and greeting line are surrounded by chevrons (« »). Write a short letter and click Next: Preview your letters.
Preview your letter and click Next: Complete the merge. Click Print to print your letters or Edit individual letters to further personalize some or all of the letters.

Mục Lục Bài Viết

 • 1 Cách kết hợp thư Bằng Mail Merge trong Microsoft Word

 • 2 Select recipients. In this demo we will create a new list, so select Type a new list and then click Create

  • 2.1 Create a list by adding data in the New Address List dialog box and clicking OK.

  • 2.2 Write the letter and add custom fields.

This entry was posted in

Tin Tức Thủ Thuật

and tagged

cách trộn thư trong word

,

Mail Merge trong Microsoft Word

,

Mail Merge trong Word

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button