Kiến thức

Phương trình bậc 2 – Chấm Code Online

Bạn đang xem: Phương trình bậc 2 – Chấm Code Online

Phương trình bậc 2

KHÔNG IN THỪA, THIẾU so với đầu ra. Hãy đọc hướng dẫn làm bài và code mẫu tại đây nếu bạn đang bị sai hoặc chưa biết cách làm

Đề bài: Hãy lập trình chương trình giải phương trình bậc 2: ax^{2} + bx + c = 0 với a, b, c nhập từ bàn phím.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: In ra cho các trường hợp.
1/ “VSN” – Nếu phương trình vô số nghiệm
2/ “VN” – Nếu phương trình vô nghiệm
3/ “x = 2.00” – Nếu phương trình có một nghiệm (Nghiệm 2).
4/ Nếu phương trình có 2 nghiệm, in 2 nghiệm đó trên một dòng và cách nhau bởi dấu cách. Nghiệm nhỏ in trước, nghiệm lớn in sau.
Các nghiệm được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

input: 1 -2 1 output: x = 1.00 

Bạn chưa đăng nhập?

Đăng nhập

để Submit ngay!

KHÔNG IN THỪA, THIẾU so với đầu ra. Hãy đọc hướng dẫn làm bài và code mẫu tại đây nếu bạn đang bị sai hoặc chưa biết cách làm

61 Comments

  Add a Comment

  Hủy

  đăng nhập

  để gửi phản hồi.

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button