Kiến thức

Ethylene-Enhanced 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid Synthase Activity in Ripening Apples 1

Bạn đang xem: Ethylene-Enhanced 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid Synthase Activity in Ripening Apples 1

Ethylene-Enhanced 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid Synthase Activity in Ripening Apples

Gebhard Bufler

Gebhard Bufler

Search for other works by this author on:

Plant Physiology, Volume 75, Issue 1, May 1984, Pages 192–195,

https://doi.org/10.1104/pp.75.1.192

Published:
01 May 1984

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button