Kiến thức

Ageing and the brain

Postgrad Med J. 2006 Feb; 82(964): 84–88.
doi: 

10.1136/pgmj.2005.036665

PMCID: PMC2596698
PMID:

16461469

Bạn đang xem: Ageing and the brain

Ageing and the brain

R Peters

Correspondence to: Ruth Peters
Care of the Elderly, Imperial College Faculty of Medicine, Hammersmith campus, Du Cane Road, London W12 0NN, UK; r.peters@imperial.ac.uk
Received 2005 Apr 28; Accepted 2005 May 20.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button