Kiến thức

Second Messengers

Cold Spring Harb Perspect Biol. 2016 Aug; 8(8): a005926.
doi: 

10.1101/cshperspect.a005926

PMCID: PMC4968160
PMID:

27481708

Second Messengers

Alexandra C. Newton

,1

Martin D. Bootman

,2 and

John D. Scott

3

Bạn đang xem: Second Messengers

Alexandra C. Newton

1Department of Pharmacology, University of California at San Diego, La Jolla, California 92093

Find articles by

Alexandra C. Newton

Martin D. Bootman

2Department of Life, Health and Chemical Sciences, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, United Kingdom

Find articles by

Martin D. Bootman

John D. Scott

3Department of Pharmacology, Howard Hughes Medical Institute, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington 98195

Find articles by

John D. Scott

1Department of Pharmacology, University of California at San Diego, La Jolla, California 92093
2Department of Life, Health and Chemical Sciences, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, United Kingdom
3Department of Pharmacology, Howard Hughes Medical Institute, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington 98195
Correspondence:

ude.dscu@notwena

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button