Kiến thức

Phân biệt cách dùng Must/Have to/Should/Ought to và Had better

Phân biệt cách dùng Must/Have to/Should/Ought to và Had better

Updated: Apr 7


Các động từ khiếm khuyết dùng để đưa ra lời khuyên như: Must, Have to, Should, Ought to Had better có những điểm chung và những đặc điểm riêng biệt về mặt nghĩa cũng như cách sử dụng trong từng trường hợp khác nhau đó. Với bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách phân biệt những từ này nhé!


I. Must


Bạn đang xem: Phân biệt cách dùng Must/Have to/Should/Ought to và Had better

1. Chúng ta dùng must để đưa ra một nghĩa vụnhất định người nghe phải làm theo. Đó có thể là một luật lệ chính thức hay một nghĩa vụ quan trọng theo ý kiến của người nói.

 • E.g:

– Passengers must show passports at immigration.

(Bạn phải trình hộ chiếu khi nhập cảnh) => theo luật yêu cầu


– You must come to the party as it could be the last time we see each other. (Bạn phải đến buổi tiệc vì đây có thể là lần cuối ta gặp nhau) => theo ý kiến của người nói là người nghe phải đến bữa tiệc


2. Ta dùng must not (mustn’t) để nói về một thứ bị cấm không được làm.

 • E.g.

– You must not give my credit card details to anyone.

(Bạn không được đưa thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác).


II. Have to


Xem thêm: Ngâm chân bằng nước muối gừng chữa bách bệnh Phòng khám Đông y Phúc Thành

1. Chúng ta dùng have to để đưa ra một trách nhiệm mà người nghe phải làm. Have to thường dùng trong văn nói hằng ngày và ít trang trọng hơn must.

 • E.g.

– Henry has to do the dishes every Wednesday.

(Henry phải rửa chén mỗi ngày thứ Tư) => theo trách nhiệm trong gia đình


2. Ta dùng don’t have to để nói về một thứ không nhất thiết phải làm.

 • E.g.

– You don’t have to wear a uniform to work (Bạn không cần phải mặc đồng phục khi đi làm).


III. Should


1. Chúng ta dùng should để đưa ra lời đề nghị về một việc nên làm nhất trong trường hợp nào đó thay vì việc khác.

 • E.g.

– You shouldn’t close the door that hard (Bạn không nên đóng cửa mạnh như thế).


Xem thêm: Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Nhật của trường đại học hàng đầu

2. Dạng phủ định: shouldn’t (should not) để nói về việc không nên làm


IV. Ought to


1. Về mặt nghĩa, Ought to giống với Should nhưng Ought to rất hiếm khi dùng trong cuộc trò chuyện thường ngày và xuất hiện chủ yếu trong văn chương.

 • E.g.

– They ought to hurry, their train is leaving (Họ nên nhanh chân vì tàu của họ đang rời trạm).


Xem thêm: Phân dạng và bài tập chuyên đề mệnh đề và tập hợp-Trần Quốc Nghĩa-TOANMATH.com

2. Dạng phủ định là ought not to để nói về việc không nên làm


V. Had better


Chúng ta dùng Had better để đưa ra lời cảnh báo rằng hậu quả xấu sẽ xảy ra nếu người nghe không làm theo điều được khuyên bảo. Had better có nghĩa mạnh hơn Should và Ought to. Dạng phủ định là had better not.

 • E.g.

– We’d better go that way, we’ll save about 10 minutes (Chúng ta nên đi hướng này vì chúng ta sẽ tiết kiệm được chừng 10 phút).


Bài tập:


1. John’s a millionaire. He ______ go to work.

A. doesn’t have to B. mustn’t C. shouldn’t


2. You ______ smoke inside the school.

A. don’t have to B. shouldn’t C. mustn’t

3. You ___ not be late again or you’ll lose your job.

A. should B. had better C. must


4. She’s always tired. She ______ go to bed late every night.

A. should not B. must not C. had better not


 1. Đáp án A đúng vì anh ta đã là triệu phú, đã dư dả tiền nên KHÔNG NHẤT THIẾT (doesn’t have to) phải đi làm kiếm tiền. B không hợp lý vì mustn’t thường dùng để nói về một việc bị ngăn cấm làm. C không hợp lý vì shouldn’t thường dùng để nói về một việc không nên làm nhất trong tình huống nào đó.

 2. Đáp án C đúng vì câu đó sẽ có nghĩa là KHÔNG ĐƯỢC (mustn’t) hút thuốc trong trường. A không hợp lý vì don’t have to có nghĩa là không nhất thiết phải làm. B không hợp lý vì shouldn’t không có nhấn mạnh về một việc bị ngăn cấm làm.

 3. Đáp án B đúng vì câu đó sẽ có nghĩa là bạn KHÔNG NÊN đi trễ lần nữa và có hậu quả xấu đi kèm là bị thôi việc. A không hợp lý vì ta không dùng should cho những việc làm có hậu quả xấu nếu không làm. C không hợp lý vì must not thường dùng để nói về một việc bị ngăn cấm làm.

 4. Đáp án A đúng vì ngủ trễ là điều không nên làm nhất do sẽ dẫn đến mệt mỏi liên tục. B không hợp lý vì must not thường dùng để nói về một việc bị ngăn cấm làm. C không hợp lý vì had better thường đi kèm với một hậu quả xấu.

 • Tips

0 views

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button