Kiến thức

Power-Công suất

Power – Công suất

Power – Công suất

Power – Công suất chính hãng – giá rẻ

POWER CREST & CARVER AV-2400

Bạn đang xem: Power-Công suất

POWER CREST & CARVER AV-2400

16.500.000đ

Power CREST & CARVER AV-3200

Power CREST & CARVER AV-3200

19.000.000đ

POWER CREST & CARVER AV-3800

POWER CREST & CARVER AV-3800

Amply Crest & Carver RMX-6200

Amply Crest & Carver RMX-6200

Cục đẩy công suất TCA 2 kênh XTI2600D

Cục đẩy công suất TCA 2 kênh XTI2600D

13.500.000đ

Cục đẩy công suất TCA 2 kênh XTI21000D

Cục đẩy công suất TCA 2 kênh XTI21000D

Cục đẩy công suất TCA 4 kênh XTI4850

Cục đẩy công suất TCA 4 kênh XTI4850

Cục đẩy công suất TCA 4 kênh XTI4650

Cục đẩy công suất TCA 4 kênh XTI4650

Cục đẩy công suất TCA 4 kênh XTI4450

Cục đẩy công suất TCA 4 kênh XTI4450

Crown 135MA : Bộ khuếch đại âm thanh

Crown 135MA : Bộ khuếch đại âm thanh

5.300.000đ

Crown 160MA : Bộ khuếch đại âm thanh

Crown 160MA : Bộ khuếch đại âm thanh

9.140.000đ

Crown CTs 8200A : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Crown CTs 8200A : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Crown KVS300 : Cục đẩy công suất

Crown KVS300 : Cục đẩy công suất

10.440.000đ

Crown KVS500 : Cục đẩy công suất

Crown KVS500 : Cục đẩy công suất

15.540.000đ

Crown KVS700 : Cục đẩy công suất

Crown KVS700 : Cục đẩy công suất

18.020.000đ

Crown KVS1000 : Cục đẩy công suất

Crown KVS1000 : Cục đẩy công suất

20.630.000đ

Crown XTi1002 : Bộ khuếch đại công suất

Crown XTi1002 : Bộ khuếch đại công suất

18.240.000đ

Crown XTi2002 : Bộ khuếch đại công suất

Crown XTi2002 : Bộ khuếch đại công suất

25.170.000đ

Crown XTi4002 : Bộ khuếch đại công suất

Crown XTi4002 : Bộ khuếch đại công suất

35.020.000đ

Crown XTi6002 : Bộ khuếch đại công suất

Crown XTi6002 : Bộ khuếch đại công suất

Crown CT 4150 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

Crown CT 4150 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

25.170.000đ

Crown CT 875 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Crown CT 875 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

35.020.000đ

Crown CT 8150 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Crown CT 8150 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

 Crown DCi 2|300 : Bộ khuếch đại công suất 2 kênh

Crown DCi 2|300 : Bộ khuếch đại công suất 2 kênh

Crown DCi 2|600 : Bộ khuếch đại công suất 2 kênh

Crown DCi 2|600 : Bộ khuếch đại công suất 2 kênh

Crown DCi 2|1250 : Bộ khuếch đại công suất 2 kênh

Crown DCi 2|1250 : Bộ khuếch đại công suất 2 kênh

Crown DCi 4|300 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

Xem thêm: Nghề công tác xã hội-Tưởng dễ mà khó!-Báo Long An Online

Crown DCi 4|300 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

Crown DCi 4|600 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

Crown DCi 4|600 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

Crown DCi 4|1250 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

Crown DCi 4|1250 : Bộ khuếch đại công suất 4 kênh

Crown DCi 8|300 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Crown DCi 8|300 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Crown DCi 8|600 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Crown DCi 8|600 : Bộ khuếch đại công suất 8 kênh

Behringer AX6220 : Ampli liền mixer

Behringer AX6220 : Ampli liền mixer

13.720.000đ

 Behringer AX6240 : Ampli liền mixer

Behringer AX6240 : Ampli liền mixer

15.440.000đ

Power Packs BEHRINGER PL2000

Power Packs BEHRINGER PL2000

1.610.000đ

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU12000

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU12000

22.500.000đ

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU1000DSP

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU1000DSP

6.440.000đ

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU3000DSP

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU3000DSP

9.010.000đ

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU6000DSP

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU6000DSP

12.860.000đ

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU12000DSP

Power Amplifier BEHRINGER iNUKE NU12000DSP

25.720.000đ

Cục đẩy công suất 750Wx2 Soundking XT-1800

Cục đẩy công suất 750Wx2 Soundking XT-1800

Cục đẩy công suất 1100Wx2 Soundking XT-2400

Cục đẩy công suất 1100Wx2 Soundking XT-2400

Cục đẩy công suất 1500Wx2 Soundking XT-3600

Cục đẩy công suất 1500Wx2 Soundking XT-3600

CROWN MA12000i

CROWN MA12000i

 Crown VRack 12000HD

Crown VRack 12000HD

BSS BLU100

BSS BLU100

BSS BOB2

BSS BOB2

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro DP-2200

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro DP-2200

78.000.000đ

Cục đẩy công suất 4 kênh Wharfedale Pro DP-4035

Cục đẩy công suất 4 kênh Wharfedale Pro DP-4035

39.800.000đ

Cục đẩy công suất 4 kênh Wharfedale Pro DP-4065

Cục đẩy công suất 4 kênh Wharfedale Pro DP-4065

59.800.000đ

Cục đẩy công suất 4 kênh Wharfedale Pro DP-4120

Cục đẩy công suất 4 kênh Wharfedale Pro DP-4120

84.800.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 1000

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 1000

11.800.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 1600

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 1600

13.800.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 2600

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 2600

15.800.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 3600

Xem thêm: Danh sách Trường THPT công lập

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 3600

20.800.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 4800

Cục đẩy công suất 2 kênh Wharfedale Pro CPD 4800

30.800.000đ

Cục đẩy công suất AV CDI2800

Cục đẩy công suất AV CDI2800

Cục đẩy công suất AV CDI21000

Cục đẩy công suất AV CDI21000

Cục đẩy công suất AV CDI4850

Cục đẩy công suất AV CDI4850

Receiver Yamaha RX-V575

Receiver Yamaha RX-V575

Amply Soundking AE900

Amply Soundking AE900

Amply Soundking AE1500

Amply Soundking AE1500

13.608.000đ

Amply Soundking AE2200

Amply Soundking AE2200

16.416.000đ

Amply Soundking AE3000

Amply Soundking AE3000

22.572.000đ

Power EV Q66-II

Power EV Q66-II

20.140.000đ

Power Behringer EP2000

Power Behringer EP2000

11.040.000đ

Power Crest & Carver RMX-5600

Power Crest & Carver RMX-5600

Power CROW XTI 2000

Power CROW XTI 2000

19.850.000đ

Power EV Q99

Power EV Q99

24.790.000đ

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 4000

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 4000

39.940.000đ

Bộ khuếch đại CROWN 14 M

Bộ khuếch đại CROWN 14 M

11.000.000đ

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 28 M

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 28 M

12.670.000đ

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 160 MA

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 160 MA

7.900.000đ

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 135 MA

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 135 MA

4.600.000đ

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 280 A

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 280 A

16.665.000đ

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 280 MA

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 280 MA

22.451.000đ

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 660 A

Bộ khuếch đại âm thanh CROWN 660 A

31.053.000đ

Power Crown 1160 MA

Power Crown 1160 MA

15.650.000đ

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 1000

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 1000

21.850.000đ

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 2000

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 2000

29.950.000đ

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 6000

Xem thêm: Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3

Bộ khuếch đại dòng CROWN CDi 6000

55.150.000đ

Bộ khuếch đại CROWN CTs 600

Bộ khuếch đại CROWN CTs 600

22.050.000đ

Bộ khuếch đại CROWN CTs 2000

Bộ khuếch đại CROWN CTs 2000

40.600.000đ

Power Crown CTs 3000

Power Crown CTs 3000

64.350.000đ

Bộ khuếch đại CROWN CTs 4200A

Bộ khuếch đại CROWN CTs 4200A

42.890.000đ

Power Crown CTs 8200

Power Crown CTs 8200

61.550.000đ

Tăng âm công suất CROWN MA 5000i

Tăng âm công suất CROWN MA 5000i

79.550.000đ

Power Crown MA 9000i

Power Crown MA 9000i

96.750.000đ

Power Electro Voice Q44-II-230V

Power Electro Voice Q44-II-230V

15.650.000đ

AMPLI STK V-9

AMPLI STK V-9

12.250.000đ

AMPLI STK VS-15

AMPLI STK VS-15

14.500.000đ

AMPLI STK VS-20

AMPLI STK VS-20

16.354.000đ

Power Yamaha Amplifier P2500S

Power Yamaha Amplifier P2500S

12.000.000đ

Power Amplifier Yamaha P7000S

Power Amplifier Yamaha P7000S

21.500.000đ

Power Amplifier Yamaha P5000S

Power Amplifier Yamaha P5000S

17.850.000đ

Cục đẩy công suất AV CDI2600

Cục đẩy công suất AV CDI2600

Cục đẩy công suất AV CDI4650

Cục đẩy công suất AV CDI4650

 Ampli công suất YAMAHA MA2120

Ampli công suất YAMAHA MA2120

21.000.000đ

Ampli công suất YAMAHA XMV4080

Ampli công suất YAMAHA XMV4080

 Ampli công suất YAMAHA XP1000

Ampli công suất YAMAHA XP1000

17.600.000đ

 Ampli công suất YAMAHA XP2500

Ampli công suất YAMAHA XP2500

23.900.000đ

Bạn đã xem 100 / 107 sản phẩm Power – Công suất . Tìm kiếm thêm về Power – Công suất :

Kinh nghiệm Power – Công suất


 • Lựa chọn mua LOA – CÔNG SUẤT có thực sự quan trọng?

  Lựa chọn mua LOA - CÔNG SUẤT có thực sự quan trọng?

  Công Suất Có Thực Sự Quan Trọng Khi Lựa Chọn Mua Loa? Nếu bạn đang tìm mua các mẫu loa mang lại chất lượng âm thanh tốt, hỗ trợ cho chương trình chuyên nghiệp hơn, thì công suất sẽ không phải là yếu tố thực sự quan trọng
 • Output của bộ khuếch đại công suất

  Output của bộ khuếch đại công suất

  Vì hầu hết hãng sản xuất bộ khuếch đại công suất đều báo khả năng chịu tải lớn nhất của loa ở 4Ω và 8Ω, sử dụng việc đánh giá trở kháng danh định của loa là tiện lợi.

 • Bộ khuếch đại công suất và những liên quan tới trở kháng

  Bộ khuếch đại công suất và những liên quan tới trở kháng

  Mục đích của bộ khuếch đại, rõ ràng là để tạo ra tín hiệu output y hệt, nhưng mạnh hơn tín hiệu input của nó.
 • Áp lực và công suất (Pressure and Power)

  Áp lực và công suất (Pressure and Power)

  Sóng âm thanh lẫn tín hiệu điện (cũng như cho tất cả loại chuyển động khác), có sự quan hệ cơ bản giữa số lượng của lực ứng dụng theo một hướng nhất định và sự đo lường công suất thực tế.

 • Sửa chữa nguồn công suất

  Sửa chữa nguồn công suất

  Nhận sửa chữa nguồn công suất của các loại máy khác nhau, với chất lượng tốt nhất, thời gian nhất và giá cả cạnh tranh nhât.
 • Tìm hiểu về công suất trong âm thanh-Power ( main), cục đẩy

  Tìm hiểu về công suất trong âm thanh-Power ( main), cục đẩy

  Công suất ra: Thông thường các công suất thường ghi chỉ tiêu công suất ra tương ứng với các mức tải thông dụng khi ta mắc 1 loa, 2 loa parallel hoặc đấu Big mono.

Power – Công suất

 • Power – Công suất cam kết chât lượng , giá rẻ so với thị trường. Hơn 25 năm uy tín , bảo đảm Power – Công suất ÂM THANH TRUNG CHÍNH cung cấp được kiểm tra kỹ trước khi bán, cam kết bảo hành nhanh gọn cho khách hàng. Các dòng Power – Công suất được lựa chọn qua thâm niên dịch vụ bán buôn bán lẻ nhiều năm, luôn tìm hiểu và cập nhật mẫu mới bên cạnh Power – Công suất thông dụng.
 • Power – Công suất giá rẻ và Power – Công suất cao cấp cho các lựa chọn phù hợp nhu cầu người dùng, tư vấn kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu tối ưu cho sử dụng hợp giá Power – Công suất
 • ÂM THANH TRUNG CHÍNH bán buôn , bán lẻ Power – Công suất tại Hà Nội, Hồ chí Minh và gửi hàng trên toàn quốc, sản phẩm Power – Công suất bảo đảm giá và chất lượng, dịch vụ sau bán hàng. Hơn 25 năm uy tín trên thị trường Power – Công suất bảo đảm cho bạn khi mua hàng từ xa.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button