Kiến thức

Làm cách nào để tải lại / làm mới jQuery dataTable?

88

Tôi đang cố gắng triển khai chức năng theo đó việc nhấp vào một nút trên màn hình sẽ làm mới

jQuery dataTable

của tôi (vì nguồn dữ liệu phía máy chủ có thể đã thay đổi kể từ khi dataTable được tạo).

Đây là những gì tôi có:

$(document).ready(function() { $("#my-button").click(function() { $("#my-datatable").dataTable().fnReloadAjax(); }); }); 

Nhưng khi tôi chạy nó, nó không làm gì cả. Cách thích hợp để làm mới DataTable khi nút được nhấp là gì? Cảm ơn trước!

javascript

 

jquery

 

datatables

 

IAmYourFaja

nguồn


Bạn có gặp bất kỳ lỗi Javascript nào không? Kiểm tra với Firebug / Chrome Inspector, Có lẽ thêm một số mã hơn (Bảng và nút đang tức)

Geert


2

datatables.net/reference/api/ajax.reload ()

zx1986,

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive