Kiến thức

Bội số chung cho 3 số trở lên

152

Làm thế nào để bạn tính bội số chung nhỏ nhất của nhiều số?

Cho đến nay tôi chỉ có thể tính được nó giữa hai số. Nhưng không có ý tưởng làm thế nào để mở rộng nó để tính 3 số trở lên.

Cho đến nay đây là cách tôi đã làm nó

LCM = num1 * num2 / gcd ( num1 , num2 ) 

Với gcd là hàm để tính ước số chung lớn nhất cho các số. Sử dụng thuật toán euclide

Nhưng tôi không thể tìm ra cách tính nó cho 3 số trở lên.

algorithm

 

math

 

lcm

 

paan

nguồn


74

xin vui lòng không gắn thẻ này là bài tập về nhà. Tôi đang cố gắng tìm cách lắp nhiều miếng kim loại vào một tấm và cần tìm cách lắp kim loại có chiều dài khác nhau trên cùng một tấm. LCM và GCD là cách tốt nhất để làm điều này. Tôi là một lập trình viên không phải là một người toán học. Đó là lý do tại sao tôi hỏi.

paan


2

Lắp tấm nhỏ vào tấm lớn hơn – Đóng gói thùng 2D?

Đánh dấu hiệu suất cao


3

@HighPerformanceMark Tetris?

mbomb007

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button