Kiến thức

Lỗi là gì Mỗi bảng dẫn xuất phải có bí danh riêng của mình trong MySQL?

386

Tôi đang chạy truy vấn này trên MySQL

SELECT ID FROM ( SELECT ID, msisdn FROM ( SELECT * FROM TT2 ) );

và nó đang đưa ra lỗi này:

Mỗi bảng dẫn xuất phải có bí danh riêng.

Điều gì gây ra lỗi này?

mysql

 

subquery

 

mysql-dependent-subquery

 

mysql-error-1248

 

bạc

nguồn


14

Bạn không thể đơn giản hóa điều này là “chọn ID từ TT2”?

DMKing


5

Tôi đã gặp lỗi này gần đây vì tôi có thêm )một truy vấn có nhiều UNION ALLs.

mở


10

Xem như thế nào đây là tìm kiếm Google số 1 … Câu trả lời được chấp nhận không thực sự trả lời lỗi ‘Mỗi bảng dẫn xuất phải có bí danh riêng’. Nhìn bên dưới để biết thêm.

Daniel B. Chapman

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button