Kiến thức

Đếm các hàng không có giá trị trống

128

Trong Bảng tính Google: Làm cách nào tôi có thể đếm các hàng của một khu vực nhất định có giá trị? Tất cả các gợi ý về điều này tôi tìm thấy cho đến nay đều dẫn đến các công thức đếm các hàng có nội dung không trống (bao gồm cả công thức), nhưng một ô có

=IF(1=2;"";"") // Shows an empty cell 

được tính là tốt.

Giải pháp cho nhiệm vụ đơn giản này là gì?

google-sheets

 

google-sheets-formula

 

Cướp bóc

nguồn


6

CountA sẽ không làm việc cho bạn chứ? Cũng xem chủ đề SO này:

stackoverflow.com/questions/12519073/

Ozair Kafray


Bản sao có thể có của các

tài liệu google đếm các ô có chứa bất kỳ văn bản nào

KyleMit


Bản sao có thể có của

các ô Đếm có chứa bất kỳ văn bản nào

Rubén

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button