Kiến thức

(PDF) Kinetics of the reaction of Ca(OH)2/fly ash sorbent with SO2 at low temperatures

Bạn đang xem: (PDF) Kinetics of the reaction of Ca(OH)2/fly ash sorbent with SO2 at low temperatures

Kinetics of the reaction of Ca(OH)2/fly ash sorbent with SO2 at low temperatures

Authors:

Chiung-Fang Liu

Chiung-Fang Liu

Chiung-Fang Liu

Shin-Min Shih at National Taiwan University

Shin-Min Shih

  • National Taiwan University

Ren-Bin Lin at Chinese Culture University

Ren-Bin Lin

  • Chinese Culture University

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button