Kiến thức

(PDF) Thermodynamic Study on the Adsorption of Pb2+ and Zn2+ From Aqueous Solution by Human Hair

Bạn đang xem: (PDF) Thermodynamic Study on the Adsorption of Pb2+ and Zn2+ From Aqueous Solution by Human Hair

Thermodynamic Study on the Adsorption of Pb2+ and Zn2+ From Aqueous Solution by Human Hair

Authors:

A. S. Ekop

A. S. Ekop

A. S. Ekop

Nnabuk Okon Eddy at University of Nigeria

Nnabuk Okon Eddy

  • University of Nigeria

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button