Kiến thức

(PDF) Quantum Aspects of the Joule-Lenz Law

Bạn đang xem: (PDF) Quantum Aspects of the Joule-Lenz Law

Quantum Aspects of the Joule-Lenz Law

Authors:

S. Olszewski at Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Science

S. Olszewski

  • Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Science

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button