Kiến thức

If you were to react p-nitro-phenol with bromine, you major product would be: O p-bromo,p-nitro-phenol Om

Homework Help Question & Answers

Bạn đang xem: If you were to react p-nitro-phenol with bromine, you major product would be: O p-bromo,p-nitro-phenol Om

If you were to react p-nitro-phenol with bromine, you major product would be: O p-bromo,p-nitro-phenol Om-bromo,…

If you were to react p-nitro-phenol with bromine, you major product would be: O p-bromo,p-nitro-phenol Om-bromo, p-nitro-phen

If you were to react p-nitro-phenol with bromine, you major product would be: O p-bromo,p-nitro-phenol Om-bromo, p-nitro-phen

If you were to react p-nitro-phenol with bromine, you major product would be:

  •  p-bromo,p-nitro-phenol 

  • m-bromo, p-nitro-phenol 

  • o-bromo, p-nitro-phenol 

  • reaction would not occur due to steric hindrance

0

0

Add a comment

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive