Kiến thức

Quản Lý, Báo Cáo, Phân Tích, Phân Tích Dòng Tiền-Giải Thích Các Khái Niệm, Cách Tính Toán Dòng Tiền

Quản lý tài chính

Bài Nổi Bật Trong Tuần

Quản Lý, Báo Cáo, Phân Tích, Phân Tích Dòng Tiền – Giải Thích Các Khái Niệm, Cách Tính Toán Dòng Tiền

Uyên Hoàng

25/11/2019 – 07:00 19034     0

Các công ty kinh doanh phải học cách quản lý doanh thu và chi phí, dựa trên dòng tiền vào, dòng tiền ra.

 

Dòng tiền và quản lý dòng tiền là gì?

Thuật ngữ dòng tiền (Cash Flow – CF) có nghĩa đen là dòng chảy, hoặc sự di chuyển của các quỹ tiền mặt vào hoặc ra của một doanh nghiệp. Bài viết này sẽ định nghĩa và giải thích cách phân tích dòng tiền và thuật ngữ đo lường dòng tiền như dòng luân chuyển tiền tệ, dòng tiền ròng và dòng tiền tích lũy. Mục đích là để minh họa vai trò của các cụm từ này trong kế toán tài chính, phân tích đầu tư và hỗ trợ các quyết định trong các đề án kinh doanh.
Trong kinh doanh, một loạt các sự kiện dòng tiền theo một cổ phiếu hoặc đầu tư là một dòng tiền. Người ra quyết định sử dụng các số liệu dòng tiền như NPV, ROI, IRR và lợi tức thu được để đánh giá dòng tiền và các cổ phiếu tiềm năng.)
Người kinh doanh phân biệt dòng tiền với các thuật ngữ kế toán như thu nhập, doanh thu, chi tiêu và chi phí, tất cả đều có thể dẫn đến dòng tiền, nhưng không phải dòng tiền.

 • Hãy xem xét một người thanh toán hóa đơn nhà hàng bằng thẻ tín dụng (loại thẻ thanh toán tiêu dùng, không phải thẻ ghi nợ ngân hàng). Do đó, bữa tối là một sự kiện cần chi tiêu, nhưng không phải là dòng tiền của thực khách. Dòng tiền xảy ra sau đó khi chủ thẻ thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng.
 • Một công ty có thể mua hàng hóa hoặc dịch vụ bằng tín dụng và chịu một khoản phí (trách nhiệm pháp lý), giao dịch này được ghi vào tài khoản của công ty đó như một khoản tiền phải trả. Sau đó, hãng sẽ loại bỏ trách nhiệm pháp lý bằng một sự kiện khác khi các dòng tiền chuyển từ người mua sang người bán.
 • Một công ty có thể bán hàng hóa hoặc dịch vụ, gửi cho khách hàng một hóa đơn điện tử yêu cầu thanh toán và ghi nhận thu nhập nhận được với một giao dịch trong tài khoản của mình dưới dạng Khoản phải thu. Sau đó, dòng tiền từ việc bán hàng sẽ đến khi khách hàng thanh toán.

Bạn đang xem: Quản Lý, Báo Cáo, Phân Tích, Phân Tích Dòng Tiền-Giải Thích Các Khái Niệm, Cách Tính Toán Dòng Tiền

Quản lý dòng tiền

Các cá nhân và công ty trong kinh doanh phải quản lý doanh thu và chi tiêu dựa trên dòng tiền vào và dòng tiền ra. Phần lớn các doanh nghiệp trên toàn thế giới sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, theo đó họ sẽ báo cáo doanh thu trong giai đoạn họ kiếm được tiền, cùng với các chi phí họ phải trả để có mức doanh thu như trên. Kết quả các dòng tiền vào và dòng tiền ra có thể có hoặc không xảy ra trong cùng thời kỳ.

Thử thách khi sử dụng phương pháp kế toán dồn tích

Đối với các công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích

Tính toán thời gian và quản lý doanh thu, chi phí và các khoản chi tiêu mang tính quyết định trong việc báo cáo thu nhập, xác định tiền thuế phải trả và công bố tiền cổ tức.
Thời gian và quản lý dòng tiền cũng cực kì quan trọng trong việc trả tiền trái phiếu và nhu cầu. Chúng bao gồm, ví dụ, trả lương nhân viên và tiền công, và trả lãi cho các khoản vay hoặc trái phiếu. Nhu cầu dòng tiền cũng bao gồm chi phí phát triển sản phẩm mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Cơ quan thuế cũng cho phép doanh nghiệp báo cáo một số khoản chi không dùng tiền mặt trên báo cáo Kết quả kinh doanh. Chi phí phi tiền mặt được biết đến nhiều nhất là chi phí khấu hao, trong khi các khoản khác bao gồm các khoản khấu trừ dần và xóa nợ xấu. Đây là các khoản phí so với thu nhập chỉ để giảm thu nhập được báo cáo (do đó giảm thuế). Chúng không đại diện cho dòng tiền thực tế.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các công ty báo cáo lãi và lỗ thực tế của dòng tiền cho một giai đoạn trực tiếp trên một công cụ báo cáo khác, Báo cáo thay đổi về tình hình tài chính (SCFP, hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoặc báo cáo lưu chuyển vốn). Chi phí “không dùng tiền mặt” không xuất hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Lưu ý, một cách ngẫu nhiên, đối với một số công ty sử dụng phương pháp kế toán cơ bản theo tiền mặt (thay vì phương pháp kế toán dồn tích), sự khác biệt giữa dòng tiền và các điều khoản kế toán (thu nhập, doanh thu, khoản chi tiêu và chi phí) phần lớn không có. Phương pháp kế toán cơ sở dựa theo tiền mặt hầu như chỉ tính trên dòng tiền và một số ít khác.

Phân tích kinh doanh dòng tiền

Dòng tiền và dòng tiền ròng là giai đoạn trung tâm trong hai loại phân tích kinh doanh:

 • Phân tích báo cáo tài chính.
  Tài sản tiền mặt và dòng tiền đóng góp các số liệu để đánh giá tình hình tài chính của một công ty, đặc biệt là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại và thực hiện hành động trong một thông báo ngắn.
 • Phân tích trường hợp kinh doanh và đầu tư.
  Dòng tiền là đầu vào và đầu ra cơ bản của một khoản đầu tư hoặc cổ phiếu dự tính. Các ước tính dòng tiền cho phép phân tích với các số liệu dòng tiền như giá trị hiện tại ròng (NPV), Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) và Thời gian hoàn vốn.

Giải thích dòng tiền theo bối cảnh

Các phần dưới đây giải thích thêm về khái niệm dòng tiền cùng với các thuật ngữ liên quan đến phân tích kinh doanh, kế toán và quản lý tiền mặt, nhấn mạnh bốn chủ đề:

 • Đầu tiên, việc xác định dòng tiền và quản lý dòng tiền phải được tách rời khỏi các điều khoản kế toán như chi phí và doanh thu.
 • Thứ hai, cho thấy cách thức quản lý dòng tiền trong thực tế sử dụng các số liệu dòng tiền như giá trị hiện tại ròng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ và lợi tức đầu tư để theo dõi và đánh giá sự di chuyển của tiền mặt.
 • Thứ ba, các số liệu về dòng tiền để phân tích đầu tư.
 • Thứ tư, dòng tiền trong báo cáo tài chính, bao gồm Báo cáo thay đổi về tình hình tài chính (Báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ).

Dòng Tiền Trong Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Các công ty đại chúng ở khắp mọi nơi công bố báo cáo tài chính vào cuối mỗi kỳ kế toán. Vì những lý do hiển nhiên mà chủ sở hữu doanh nghiệp cùng các cán bộ, quản lý và nhân viên đều rất quan tâm đến những con số mới nhất về kết quả tài chính và tình hình tài chính của công ty. Và, các nhà phân tích ngành, đối thủ cạnh tranh và các nhà quản lý chính phủ cũng theo dõi các con số tương tự một cách chặt chẽ. Tất cả mọi người quan tâm tới công ty đều muốn biết liệu công ty có đang hoạt động có lãi hay không và liệu có khả năng sinh lời trong tương lai hay không. Các công ty thành công là những công ty đạt được những thành tựu sau đây:

Các công ty kinh doanh phải học cách quản lý doanh thu và chi phí ở dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Để giải quyết những lo ngại này, hầu hết những người kinh doanh trước tiên chuyển sang báo cáo Thu nhập và Bảng cân đối kế toán. Các kế toán viên sẽ ghi nhận các số liệu về kết quả tài chính (như tỷ suất lợi nhuận ròng) và tình hình tài chính (như tỷ lệ Nợ trên vốn chủ sở hữu) ở hai loại báo cáo trên.
Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng khác cũng liên quan đến khả năng hoạt động của công ty hiện tại (có thể phát triển mạnh hoặc phá sản trong tương lai). Vấn đề này là khả năng tạo và quản lý dòng tiền hiệu quả của công ty. Vậy, để giải quyết các vấn đề về dòng tiền, các nhà đầu tư và nhà phân tích đã phải chuyển sang sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Các công ty báo cáo dòng tiền của họ cho một kỳ báo cáo trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hoặc Báo cáo thay đổi về tình hình tài chính SCFP). Báo cáo này là một trong bốn công cụ báo cáo chính mà các công ty giao dịch công bố công khai hàng quý và hàng năm. Ba báo cáo còn lại là Báo cáo thu nhập, Báo cáo lợi tức lưu giữ và Bảng cân đối kế toán (hoặc Báo cáo tình hình tài chính).

Báo cáo tình hình thay đổi tài chính: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tài chính (hoặc SCFP) báo cáo dòng tiền thực tế trong giai đoạn là Nguồn tiền mặt và dòng tiền thực tế chảy ra khi sử dụng tiền mặt. Dòng tiền thuần trong kỳ là chênh lệch giữa tổng nguồn tiền mặt và tổng lượng sử dụng tiền mặt.
Báo cáo tài chính kế toán lưu chuyển tiền tệ cho thấy cách quản lý, tiền mặt hiện có để làm việc, cũng như các khoản lãi và lỗ tiền mặt trong giai đoạn vừa kết thúc của các chủ doanh nghiệp, nhà phân tích và nhà chức trách. Ngược lại, báo cáo Thu nhập (hoặc báo cáo lãi và lỗ, P&L) cho mọi người biết những gì công ty báo cáo về thu nhập trong một khoảng thời gian.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng giúp giải thích sự khác biệt giữa Bảng cân đối kế toán hiện tại và Bảng cân đối kế toán của kỳ trước. Đặc biệt lưu ý rằng một số công ty (ví dụ: IBM) gọi bảng Cân đối kế toán của họ là “Báo cáo về tình hình tài chính”. Việc sử dụng này giúp giải thích tại sao báo cáo kế toán tài chính về dòng tiền còn được gọi là “Báo cáo thay đổi về tình hình tài chính”.
Ví dụ: báo cáo lưu chuyển tiền tệ và mức độ bao quát sâu hơn về mối quan hệ SCFP với các báo cáo tài chính khác, xem Báo cáo thay đổi về tình hình tài chính.

Xem thêm: Nhịn ăn trong điều trị hội chứng ruột kích thích: Có hiệu quả không?

Tiền mặt như một tài sản

Dự trữ tiền mặt cuối kỳ của công ty cũng xuất hiện dưới dạng tài khoản tài sản trên bảng Cân đối kế toán có tên là Tiền mặt hoặc một cái gì đó tương tự. Trên bảng Cân đối kế toán, Tiền mặt xuất hiện dưới Tài sản ngắn hạn, cùng với các tài sản tương đối lỏng khác như hàng tồn kho, các khoản phải thu, tiền phải trả ngắn hạn, chứng khoán thị trường và các khoản đầu tư ngắn hạn. Khi giải quyết các mối quan tâm liên quan đến tính thanh khoản của công ty, các nhà phân tích tập trung vào tất cả các loại tài sản ngắn hạn.

Ba số liệu đo lường về tính thanh khoản

Thuật ngữ thanh khoản đề cập đến khả năng đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của một công ty. Chúng thường bao gồm thanh toán bằng tiền mặt cho tiền lương và tiền công cho nhân viên, hóa đơn tiện ích và phí tài chính đến hạn. “Tiền mặt có sẵn” được định nghĩa tài sản có tính thanh khoản nhất. Tuy nhiên, các doanh nhân cũng thấy các tài sản ngắn hạn khác như hàng tồn kho và khoản phải trả tương đối thanh khoản vì những tài sản này cũng sẽ chuyển thành tiền mặt trong thời gian ngắn sắp tới.
Lưu ý rằng bảng cân đối kế toán “Tiền mặt” đóng góp vào các số liệu thanh khoản của báo cáo tài chính như Vốn lưu động, Tỷ lệ khả năng thanh toán hiện tại và Tỷ lệ thanh toán nhanh. Tất cả ba ví dụ về các số liệu dưới đây đều tính toán từ cùng một số liệu trên Bảng cân đối kế toán.
Hãy xem xét các ví dụ này về một công ty có báo cáo Bảng cân đối kế toán cuối năm:
Tài sản ngắn hạn: $ 9,609,000
Nợ ngắn hạn: $ 3,464,000
Hàng tồn kho: $ 5,986,000

Thanh khoản số 1: Vốn lưu động

Vốn lưu động chỉ đơn giản là số dư Tài sản hiện tại của công ty ít hơn số dư Nợ ngắn hạn. Cả hai đều xuất hiện trên bảng Cân đối. Vốn lưu động là số liệu là các đơn vị tiền tệ (ví dụ: đô la hoặc euro). Đối với công ty ở ví dụ:
Vốn lưu động
= Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn
= $ 9,609,000 – $ 5,986,000 = $ 3,623,000

Thanh khoản số 2: Tỷ số khả năng thanh toán hiện tại

Hệ số khả năng thanh toán hiện tại sử dụng các số liệu đầu vào của Bảng cân đối kế toán tương tự như vốn lưu động, ngoại trừ việc nó tạo ra tỷ lệ của chúng. Do đó, Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện tại là tỷ lệ Tài sản hiện tại so với Nợ ngắn hạn. Ví dụ này:
Tỉ lệ khả năng thanh toán hiện tại
= Tài sản hiện tại / Nợ ngắn hạn
= $ 9,609,000 / $ 5,986,000
= 1,61

Thanh khoản số 3: Tỷ số về khả năng nhanh

Một biến số nghiêm trọng hơn so với Tỷ lệ khả năng thanh toán hiện tại là chỉ số Tỷ số về khả năng thanh toán nhanh. Các nhà phân tích tính toán khả năng thanh toán nhanh theo cùng cách họ tính tỷ số khả năng thanh toán hiện tại, ngoại trừ tử số của hệ số thanh toán nhanh về cơ bản chỉ sử dụng loại hình thanh khoản cao nhất trong số các tài sản hiện tại: Tiền mặt, Tài khoản phải thu, đáo hạn ngắn hạn, chứng khoán có thể bán được và đầu tư ngắn hạn. Tử số của Hệ số thanh toán nhanh không bao gồm các tài sản ngắn hạn mà nhiều người cho là tương đối kém thanh khoản, cụ thể là Hàng tồn kho. Đối với công ty trên ví dụ:
Hệ số thanh toán nhanh (Quick Ratio/ Acid-test ratio)
= (Tài sản ngắn hạn – Kho hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn
= ($ 9,609,000 – $ 3,464,000) / $ 5,986,000
= 1,03

Hệ số khả năng thanh toán nhanh so với tỷ lệ hiện tại: Sự khác biệt là gì?

Phương pháp lượng nào là thước đo tốt hơn về tính thanh khoản của một công ty: Hệ số thanh toán nhanh hay Hệ số khả năng thanh toán hiện tại? Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này có thể khác nhau giữa các công ty. Phân tích phải xem xét các công ty riêng lẻ trước khi trả lời vì câu trả lời phụ thuộc vào tính thanh khoản thực sự hoặc tính thanh khoản của hàng tồn kho của công ty. Và, câu trả lời cũng phụ thuộc vào mức độ tương đối của hàng tồn kho trong cấu trúc tài sản của công ty.

Đầu vào của tài sản ngắn hạn cho cả hai số liệu bao gồm Tiền mặt, cũng như các tài sản khác có thể về nguyên tắc, có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt (chủ yếu là Hàng tồn kho và khoản phải thu, nhưng cũng có thể là chứng khoán nợ ngắn hạn phải thu, chứng khoán ngắn hạn và nợ các khoản đầu tư ngắn hạn.

Đo lường tính thanh khoản và tình hình tiền mặt

Đo lường sự thanh khoản và quản lý tiền mặt thường đặc biệt quan tâm đến việc biết con số vốn lưu động hiện tại khi lập ngân sách và lập kế hoạch cho các dự án, chương trình và sản phẩm. Và, tình trạng vốn lưu động ngắn hạn đặc biệt quan trọng khi lập ngân sách chi tiêu cho cải thiện cơ sở hạ tầng hoặc nghiên cứu và phát triển. Vốn lưu động phải đủ cho các kế hoạch này, cũng như chi trả các khoản chi tài chính (ví dụ: trả lãi trái phiếu) và chi phí vận hành (chẳng hạn như trả lương cho nhân viên).
Các kết quả số liệu như sau đây dự báo tình hình tiền mặt yếu:

 • Vốn lưu động âm
 • Hệ số khả năng thanh toán hiện tại dưới 1,2
 • Hệ số khả năng thanh toán nhanh f nhỏ hơn 1.0.

Trong những trường hợp như vậy, công ty sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng bảng lương hoặc các nghĩa vụ ngắn hạn khác. Ngược lại, sự dồi dào của vốn lưu động, hệ số khả năng thanh toán hiện tại cao hoặc Tỷ lệ khả năng thanh toán nhanh cao cho thấy điều ngược lại. Có đủ tiền mặt trong tay, công ty có thể theo đuổi các khoản đầu tư như vào thị trường mới, nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng của công ty. Và, nó có thể thực hiện những hành động này mà không cần mượn hoặc đặt các nhu cầu hoạt động quan trọng khác vào rủi ro.

Một công ty có thể có quá nhiều tiền mặt?

Cuối cùng, liên quan đến Tiền mặt, một số nhà phân tích tài chính tin rằng một công ty có thể có quá nhiều thanh khoản. Chẳng hạn, một số công ty công nghệ rất thành công thường bị quy là đánh giá tài chính kém vì họ nắm giữ một khoản tiền đáng kể, chủ yếu là không hoạt động trong tài khoản ngân hàng. Do đó, các công ty này có Khả năng thanh toán hiện tại và Hệ số thanh toán nhanh là 5.0 hoặc thậm chí cao hơn.
Những lời chỉ trích như vậy đặc biệt có khả năng xảy ra khi một công ty nắm giữ nhiều vốn lưu động hơn mức cần thiết hoặc sử dụng chúng sớm. Rốt cuộc, các nhân viên của công ty dự kiến ​​sẽ sử dụng tốt nhất có thể tài sản của công ty. Tiền mặt nhàn rỗi, được cho là, không phục vụ một mục đích tốt.
Để biết thêm về ý nghĩa của các số liệu đo lường này, hãy xem Số liệu thanh khoản. Để biết thêm ví dụ và mẫu, hãy xem ebook Financial Metrics Pro dựa trên Excel.

Dòng tiền trong Đề án kinh doanh và Phân tích Đầu tư

Dạng phân tích đầu tư đơn giản nhất chỉ có hai sự kiện liên quan đến dòng tiền: Thứ nhất, đầu tư ban đầu (một dòng tiền duy nhất) và thứ hai, nhận tiền lãi (một dòng tiền duy nhất). Kịch bản đó mô tả một nhà đầu tư mua một trái phiếu thanh toán không có phiếu giảm giá, ví dụ như trái phiếu tiết kiệm của Chính phủ Hoa Kỳ và giữ nó đến ngày đáo hạn. Kịch bản dòng tiền hai sự kiện cũng mô tả một nhà đầu tư đặt cược chiến thắng vào một con ngựa đua. Các số liệu đầu tư, ví dụ như tỷ suất hoàn vốn đơn giản, sản lượng và giá trị hiện tại ròng. tất cả giúp đánh giá những khoản đầu tư hai sự kiện như thế này.

Đầu tư dưới dạng dòng tiền

Tuy nhiên, trong kinh doanh, các khoản đầu tư và hoạt động thường mang lại một loạt dòng tiền vào và dòng tiền ra theo thời gian. Dòng chảy của dòng tiền cho một doanh nghiệp lớn sẽ có kết quả giống như Hình 1 bên dưới:


Hình 1. Một dòng chảy của dòng tiền được phân tích như bên trên thường là kết quả của nhiều dạng hoạt động đầu tư kinh doanh.

Dạng dòng tiền này có thể đưa đến kết quả từ các hoạt động ví dụ như sau:
Nhiều dạng đầu tư kinh doanh
Ví dụ, mua trái phiếu hoặc đầu tư vào bất động sản.

 • Đầu tư tài sản vốn.
  Chẳng hạn như mua máy móc sản xuất, xe cộ, hoặc hệ thống máy tính.
 • Một quyết định tài trợ và khởi động một dự án hoặc chương trình.
  Ví dụ, một chương trình marketing hoặc một chương trình đào tạo nhân viên.
 • Một quyết định để thêm một loại hình kinh doanh.
  Ví dụ, thêm một doanh nghiệp dịch vụ khách hàng sau bán hàng.
 • Một tổ hợp lớn các hoạt động và đầu tư là trọng tâm của một kịch bản phân tích đề án kinh doanh duy nhất.

Số liệu dòng tiền qua cái nhìn đầu tư: Đồ thị minh họa

Sau khi dự báo một dòng chảy của dòng tiền thuộc loại này, bộ phận quản lý sẽ phân tích sâu hơn với các số liệu tài chính và đồ họa để giải quyết các câu hỏi như sau:

 • Liệu khoản đầu tư này có đại diện cho một quyết định kinh doanh tốt?
 • Lợi nhuận sẽ được đánh giá như thế nào dựa trên chi phí đầu tư?
 • Khoản đầu tư hoặc hoạt động này được đánh giá như thế nào so với các cách sử dụng tiềm năng khác trên cùng một khoản tiền vốn hiện có?
 • Liệu phương hướng hoạt động này có phải một quyết định kinh doanh tốt hơn?

Theo cách này, dòng tiền đã được dự kiến và sự phân tích nó là trung tâm của đề án kinh doanh tài chính. Các phần tiếp theo cho thấy cách các nhà phân tích giải quyết các câu hỏi bên trên:

 • Thứ nhất thông qua đồ thị dòng tiền.
 • Thứ hai, sử dụng số liệu dòng tiền.

Đặc biệt lưu ý rằng các số liệu cho mục đích này có một quan điểm đầu tư về dòng tiền. Về cơ bản, điều này có nghĩa là các số liệu này so sánh chi phí đầu tư với lợi nhuận đầu tư, mỗi khoản theo cách riêng của nó. Và, mỗi số liệu cung cấp một thông điệp riêng biệt về nội dung của dữ liệu dòng tiền. Các số liệu sơ cấp dùng để phân tích dòng tiền bao gồm:

 • Dòng tiền ròng Net CF
 • Dòng tiền tích lũy
 • NPV giá trị hiện tại ròng
 • Tỷ suất hoàn vốn đơn giản ROI
 • Thời gian hoàn vốn
 • Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR

Đo lường dòng tiền: Phân tích bằng đồ thị so với Phân tích số liệu

Hai phần sau đây cho thấy các cách tiếp cận thực tiễn tốt nhất để vẽ đồ thị dòng tiền ròng và dòng tiền ròng tích lũy. Cả hai phần đều lấy dữ liệu cho biểu đồ từ Bảng 1, ngay bên dưới. Và, các phần khác bên dưới cho thấy cách tính toán và giải thích các số liệu này.

Xem thêm: Bơm đối lưu nước nóng

Ví dụ: Dòng tiền trong phân tích đồ thị

Hãy xem xét một cổ phiếu hoặc “Đề xuất đầu tư.” Dữ liệu dùng cho việc vẽ sơ đồ các kết quả của dòng tiền khi thực hiện Đầu tư bắt đầu với dòng tiền vào và dòng tiền ra trong Bảng 1.

Bảng 1. Dòng chảy của dòng tiền được phân tích như bên trên thường là kết quả của nhiều dạng đầu tư và hoạt động.

Chỉ riêng bảng dữ liệu cho thấy rõ ràng dự báo dòng tiền là 100 đô la trong năm năm. Với những dữ liệu này, thử thách bây giờ là quyết định cách tốt nhất để:

 • Tóm tắt và mô tả dự báo dữ liệu dòng tiền.
 • Phân tích sâu hơn và đánh giá dòng tiền.

Vẽ đồ thị dòng tiền ròng

Các báo cáo và các bản trình bày về phân tích dòng tiền rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn, khi các tác giả trình bày cả bằng đồ thị và bảng để mô tả các sự kiện dòng tiền.

 • Biểu đồ dòng tiền, như Hình 2 bên dưới, có thêm sự hấp dẫn trực quan. Chúng thu hút sự chú ý của người đọc và làm giảm sự đơn điệu của văn bản thuần túy. Tuy nhiên, ngoài điều này ra, biểu đồ mang đến một “cảm giác” cho mô hình dòng chảy tổng thể theo thời gian. Một “cảm giác” như vậy không dễ để nắm bắt chỉ từ việc đọc số. Do đó, nhiều nhà phân tích biến nó thành một quy tắc luôn bao gồm các đồ thị dòng tiền trong báo cáo Tóm tắt điều hành.
 • Đó cũng là một thực hành tốt để bao gồm số lượng các bảng dòng tiền trong các báo cáo, chẳng hạn như Bảng 1. Hình cho phép người đọc tự kiểm tra các tính toán của tác giả. Họ cũng giúp những người sẽ tính toán các số liệu khác hoặc kết hợp các bộ dữ liệu từ các báo cáo khác nhau.

Một luồng dòng tiền, chẳng hạn như các số liệu trong cột 3 của Bảng 1, thường xuất hiện dưới dạng một loạt các thanh dọc, như trong Hình 2 và 3 dưới đây. Đặc biệt lưu ý rằng các biểu đồ thanh này hiển thị cả thời gian và cường độ của các sự kiện dòng tiền. Biểu đồ hoàn chỉnh cũng hiển thị thông tin của toàn bộ dòng tiền.


Hình 2. Biểu đồ thanh dọc cung cấp hình ảnh đơn giản và rõ ràng nhất về dòng tiền thuần. Hình 2 biểu đồ các số liệu Net CF trong cột 3 của bảng 1.

Hình 3. Khi điều quan trọng là phải thấy cả dòng vào và dòng ra đóng góp cho Dòng tiền ròng, nhà phân tích có thể biểu diễn các dòng vào, dòng ra và dòng tiền ròng, tất cả trong một dạng biểu đồ kết hợp. Hình 3 biểu đồ dữ liệu Dòng tiền trong Cột 1, 2 và 3 của Bảng 1.

Vẽ đồ thị dòng tiền ròng tích lũy và giá trị hiện tại PV

Nó thường hữu ích để trình bày các số liệu và biểu đồ dòng tiền thuần cùng với các số liệu khác có được từ các số liệu này. Độc giả có thể muốn xem Dòng tiền tích lũy và Dòng tiền ở giá trị hiện tại (PV) cũng như số liệu dòng tiền ròng. Nhà phân tích tìm thấy giá trị dòng tiền và giá trị hiện tại (PV) tích lũy của từng thời kỳ, như Bảng 2 cho thấy, bên dưới. Ở đây, Dòng tiền và Giá trị hiện tại tích lũy của mỗi năm bắt nguồn từ số liệu Dòng tiền ròng.


Bảng 2. Dữ liệu đồ thị cho các giá trị hiện tại của dòng tiền tích lũy và dòng tiền giá trị hiện tại. Tính toán giá trị hiện tại xuất hiện bên dưới trong phần Tính NPV.

Vẽ đồ thị dòng tiền tích lũy

Số liệu tích lũy cho thấy tổng dòng tiền ròng qua cuối mỗi kỳ. Ví dụ, giá trị tích lũy cho Năm 3 là tổng của dòng tiền ròng Năm 3 cộng với các số liệu ròng cho Năm 2, Năm 1 và dòng tiền ra ban đầu:
Yr 3 Dòng tiền tích lũy = $ 40 + $ 20 + 20 – $ 100
= $ 80 – $ 100
= – $ 20.

Các nhà phân tích thường trình bày dòng tiền tích lũy cho toàn bộ dòng tiền với biểu đồ thanh dọc, như Hình 4 bên dưới.

Hình 4. Khi dòng tiền tích lũy xuất hiện cùng với dòng tiền thuần (như trong Hình 2, ở trên), cách tiếp cận đơn giản nhất là sử dụng biểu đồ thanh dọc đơn giản cho cả hai.

Tìm thời gian hoàn vốn từ dòng tiền tích lũy

Các nhà phân tích đôi khi cũng trình bày dòng tiền tích lũy cho dòng tiền mặt bằng biểu đồ đường, như trong Hình 5 bên dưới.

 • Biểu đồ đường là phù hợp khi tốc độ dòng tiền không đổi ít nhiều trong mỗi kỳ.
 • Biểu đồ thanh dọc phù hợp hơn khi dòng tiền trong giai đoạn biến động, hoặc chỉ xuất hiện ở cuối kỳ.
 • Biểu đồ đường cũng cho thấy thời gian hoàn vốn đầu tư chính xác hơn biểu đồ thanh. Thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để một khoản đầu tư “tự trả tiền” hoặc hòa vốn. Đây là thời điểm (trục ngang) trong đó dòng tiền tích lũy đạt 0 (trục tung). Ở đây, sự hoàn vốn xuất hiện sau 3,33 năm.

Để biết thêm về tính toán và sử dụng thời gian hoàn vốn làm số liệu tài chính, hãy xem phần trên Số liệu thời gian hoàn vốn, bên dưới hoặc bài viết Thời gian hoàn vốn.

Lưu ý về đồ thị: Phụ lục 5 ở trên xuất hiện dưới dạng biểu đồ đường, như dự định. Khi tạo biểu đồ này dưới dạng biểu đồ MS Excel, hãy đảm bảo tạo biểu đồ Đường bằng Biểu đồ phân tán X-Y của Excel, chứ không phải biểu đồ Đường của Excel. Chỉ có biểu đồ phân tán đặt các điểm dữ liệu một cách thích hợp vào mỗi cuối năm trên trục hoành. Do đó, sự kiện hoàn vốn xuất hiện đúng thời điểm.

Vẽ đồ thị dòng tiền ròng và dòng tiền chiết khấu cùng nhau

Khi các số liệu dòng tiền ròng cũng đóng vai trò là đầu vào cho phân tích chiết khấu, nhà phân tích có thể vẽ biểu đồ cho từng con số ròng cùng với giá trị hiện tại của nó, như hình 6 cho thấy.

Hình 6. Dòng tiền thuần và kết quả chiết khấu có thể xuất hiện cùng nhau trên cùng một biểu đồ thanh dọc.

Trong Hình 6, mỗi giá trị hiện tại là con số ròng trong tương lai (ở đây, được gọi là giá trị tương lai), chia cho (1+ i) n, trong đó i là lãi suất (tỷ lệ chiết khấu) và n là số kỳ hạn lãi suất (ở đây, năm). Sử dụng tỷ lệ chiết khấu 8%, giá trị hiện tại của Năm 3 là 31,75 đô la khi con số ròng trong tương lai, 40 đô la, được chia cho (1 + 0,08) 3 (Nghĩa là, 40 đô la chia cho 1,26). Xem phần tiếp theo của bài viết này.

Sáu thước đo dòng tiền để so sánh các đề xuất đầu tư

Các dự báo dòng tiền thường đóng vai trò là điểm khởi đầu để so sánh các khả năng đầu tư khác nhau hoặc các tình huống kinh doanh khác nhau.
Nhà đầu tư nào nên chọn đầu tư? Các phần dưới đây cho thấy cách các nhà phân tích sử dụng các số liệu dòng tiền để giải quyết câu hỏi này.

So sánh dòng tiền mặt ví dụ

Ví dụ, hãy xem xét hai đề xuất đầu tư cạnh tranh là Investment Alpha và Investment Beta. Các dòng tiền dự báo sẽ theo sau cho mỗi khoản đầu tư xuất hiện trong Bảng 3 và Hình 7 bên dưới:

Bảng 3. Dòng tiền dự kiến ​​cho Đầu tư Alpha và Đầu tư Beta. Nhà phân tích sẽ giải quyết câu hỏi: “Phương án đầu tư nào là quyết định kinh doanh tốt hơn?”

Phương án đầu tư nào, Alpha hay Beta, là quyết định kinh doanh tốt hơn?

Các nhà phân tích sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này bằng cách đánh giá dòng tiền dự báo cho từng phương án. Các phân tích như vậy thường tập trung vào sáu số liệu tài chính:

 1. Dòng tiền ròng.
 2. Dòng tiền tích lũy.
 3. Giá trị hiện tại ròng (NPV).
 4. Lợi tức đầu tư đơn giản (ROI).
 5. Thời gian hoàn vốn.
 6. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR).

Rất hiếm khi nên căn cứ vào các quyết định kinh doanh quan trọng trên một chỉ số tài chính duy nhất. Khi so sánh các dòng tiền khác nhau, trên thực tế, các số liệu khác nhau có thể “không đồng ý” về việc luồng nào thể hiện quyết định kinh doanh tốt hơn. Hình 7 cho thấy các dòng tiền Alpha và Beta từ Bảng 3, để so sánh trong các phần bên dưới.

Hình 7. Biểu đồ thanh so sánh các luồng dòng tiền Alpha và Beta.

Những người ra quyết định thường sẽ muốn xem làm thế nào mỗi điểm thay thế hành động trên một số hoặc tất cả các số liệu trên trước khi đề xuất một hành động so với hành động khác.

Số liệu 1: Dòng tiền ròng

Chỉ số dòng tiền đơn giản và rõ ràng nhất để so sánh các dòng đầu tư là dòng tiền thuần. Bảng 3 ở trên cho thấy Dòng tiền ròng cho mỗi khoản đầu tư chỉ đơn giản là tổng số tiền thuần của dòng tiền đầu tư và dòng chảy trong toàn bộ thời gian đầu tư. Đối với các khoản đầu tư này, Bảng 3 ở trên và Bảng 4 bên dưới, cho thấy dòng tiền ròng 100 đô la của Alpha vượt quá dòng tiền ròng của Beta là 85 đô la.
Chỉ dựa trên sự khác biệt của Dòng tiền ròng, một vài nhà phân tích có thể khuyến nghị Alpha là quyết định kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích thận trọng biết rằng mỗi số liệu tài chính đều có thế mạnh của mình và mỗi số liệu tài chính, bao gồm cả Net CF, bị mù với các khía cạnh khác của dữ liệu. Vì lý do đó, hầu hết các nhà phân tích thận trọng chống lại việc đưa ra quyết định đầu tư trên cơ sở một số liệu tài chính duy nhất.

Xem thêm: MROUND (Hàm MROUND)-Hỗ trợ Office

Tính toán CF ròng – Thêm vào câu chuyện so với CF ròng cao hơn

Tuy nhiên, có một câu chuyện khác nằm bên dưới các số liệu dòng tiền ròng. Dòng tiền và dòng tiền riêng lẻ cho Beta lớn hơn nhiều so với dòng tiền và dòng tiền tương ứng cho Alpha.

 • Trong khi Phương án đầu tư Alpha có Dòng tiền ròng năm năm cao hơn, Phương án Beta có tổng số luồng và dòng chảy lớn hơn.
 • Tổng số dòng vốn đầu tư Alpha là 1.190 đô la trong khi tổng số dòng vốn cho Beta là 440 đô la.
 • Tổng số tiền chi cho Alpha là $ 1,090, trong khi tổng số tiền cho Beta là $ 355.

Đặt lợi nhuận đầu tư sang một bên và chỉ tập trung vào chi phí đầu tư, Beta đầu tư tốn hơn 307% so với Investment Alpha. Bất kể tỷ lệ hoàn trả cho Alpha và Beta, nhà đầu tư có thể đơn giản là không sẵn sàng hoặc không thể lập ngân sách và trả chi phí lớn hơn của Beta. Trước khi cam kết đầu tư Beta, nhà đầu tư sẽ xem xét liệu các quỹ bổ sung cho Đầu tư Beta có thể phục vụ việc sử dụng tốt hơn ở nơi khác hay không.

Số liệu 2: Dòng tiền tích lũy

Các nhà phân tích có thể sẽ có câu hỏi về dòng tiền tích lũy theo từng giai đoạn cho mỗi khoản đầu tư. Lưu ý rằng dòng tiền tích lũy trong suốt giai đoạn cuối, tất nhiên, chỉ đơn giản bằng tổng dòng tiền thuần cho tất cả các thời kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hỏi các câu hỏi về dòng tiền tích lũy về các giai đoạn riêng lẻ như:

 • Trong khoảng thời gian nào dòng tiền tích lũy đầu tiên vượt quá $50?
 • Đầu tư Alpha trả cho chính mình trong giai đoạn nào? Điều này giống như câu hỏi “Khi nào hoàn vốn xảy ra cho Phương án Alpha?

CF tích lũy cho hai luồng dòng tiền

Để giải quyết câu hỏi như vậy, nhà phân tích chuẩn bị một bảng hiển thị dòng tiền tích lũy cho mỗi khoản đầu tư. Một bảng như vậy xuất hiện như Bảng 4, bên dưới:

Bảng 4. Dòng tiền ròng và lũy kế theo từng giai đoạn cho các khoản đầu tư Alpha và Beta. Dòng tiền tích lũy của mỗi kỳ là CF ròng của kỳ hiện tại cộng với tổng của tất cả các số liệu Net CF kỳ trước.

 • Ví dụ, bảng cho thấy dòng tiền tích lũy của Beta trước tiên vượt quá $50 vào năm thứ 4, trong khi tích lũy của Alpha không vượt quá $50 cho đến giai đoạn cuối cùng, năm thứ 5.
 • Về hoàn vốn cho Alpha, nhà phân tích có thể thấy trong Bảng 4, rằng việc hoàn vốn của Alpha phải xảy ra vào năm 4 vì tổng tích lũy cuối kỳ 3 của năm 3 là âm (-20) trong khi năm 4 là dương (40). Do đó, tại một số thời điểm trong năm 4, do đó, hoàn vốn tích lũy chuyển từ tiêu cực sang tích cực.

Phần bên dưới trên Số liệu 4, Thời gian hoàn vốn, cho thấy cách nhà phân tích tính toán Alpha hoàn vốn chính xác hơn là 3,33 năm.

Số liệu 3: Giá trị hiện tại ròng NPV

Nhà phân tích đã tìm thấy với số liệu dòng tiền 1 ở trên rằng dòng tiền ròng của Alpha vượt quá 15 đô la của Beta. Câu hỏi bây giờ là liệu Alpha có giữ được lợi thế tương tự hay không khi xem xét giá trị thời gian của tiền. Tính toán dòng tiền chiết khấu cho giá trị hiện tại ròng sẽ giải quyết câu hỏi này.
Trong số năm số liệu xuất hiện ở đây, chỉ NPV đo trực tiếp giá trị thời gian của tiền. Tính NPV với tỷ lệ chiết khấu 85, Beta đầu tư có NPV là 51,87 đô la trong khi NPV của Alpha là 52,36 đô la. Do đó, kết quả giá trị hiện tại ròng ủng hộ Đầu tư Alpha rất nhỏ.

Tính NPV

Nhà phân tích tìm thấy giá trị hiện tại ròng (NPV) cho Phương án Alpha như sau:

NPV = ∑ FVj / (1+ i) n với j = 0 đến n

 • FVj cho mỗi kỳ hàng năm j = Dòng tiền ròng trong kỳ.
 • Tỷ lệ chiết khấu i = 8,0% (0,08) trong khoảng thời gian.
 • j = 0 (bây giờ) đến 5 (Năm 5).

NPV Alpha = Thẻ100 / (1 + .08) 0 + 20 / (1 + .08) 1
+ 20 / (1 + .08) 2 + 40 / (1 + .08) 3
+ 60 / (1 + .08) 4 + 60 / (1 + .08) 5

= Tiết100 + 18,52 + 17,15 + 31,75
+ 44.10 + 40.83

= $ 52,36

Sử dụng phương pháp tương tự với số liệu dòng tiền ròng của Phương án Beta cho FV, NPV Beta = 51,87$. Kết luận là chỉ riêng về NPV, Alpha có NPV tốt hơn. Tuy nhiên, lợi thế NPV của Alpha là rất nhỏ.
Một số người sẽ hỏi tại sao chênh lệch NPV quá nhỏ, vì các khoản đầu tư này cho thấy sự khác biệt lớn hơn nhiều trong Dòng tiền ròng. Lý do có liên quan đến sự khác biệt về hình dạng hoặc cấu hình của hai dòng tiền.
Với Bảng 3 và Hình 7 ở trên, dễ dàng thấy rằng Beta có “lợi nhuận sớm” trong khi Alpha cho thấy lợi nhuận lớn hơn sau này trong giai đoạn năm năm. Nói cách khác, hồ sơ dòng tiền của Alpha được tải lại, nói cách khác, trong khi hồ sơ của Beta được tải trước. Bởi vì lợi nhuận lớn của Alpha sẽ ở xa hơn trong tương lai, việc giảm giá tác động đến lợi nhuận lớn của Alpha nghiêm trọng hơn so với tác động của Beta.

Số liệu 4: Lợi nhuận đầu tư đơn giản ROI (Khả năng sinh lời)

Số liệu ROI đơn giản đôi khi được cho là để đo lường “hiệu quả” đầu tư. Trong trường hợp này, đầu tư và trong trường hợp này, Đầu tư Beta dễ dàng chiến thắng trong cuộc thi hiệu quả. Để hiểu được tầm quan trọng của tính ưu việt ROI của Beta, thật hữu ích khi nghĩ về ROI theo định nghĩa thay thế khác: “Khả năng sinh lời”.

Lợi nhuận ROI = (Lợi nhuận ròng Chi phí ròng) / (Chi phí ròng)

 • Đối với các khoản đầu tư này, Alpha cho thấy lợi nhuận lớn hơn: Lợi nhuận của Alpha là 100 đô la trong khi lợi nhuận của Beta là 85 đô la.
 • Tỷ lệ lợi nhuận cho các khoản đầu tư này là khá khác nhau. ROI đơn giản của Alpha (lợi nhuận) là 92%, trong khi ROI của Beta (lợi nhuận) là 239%.

Sự khác biệt về lợi nhuận không đáng ngạc nhiên. Một đánh giá đơn giản về Bảng 4 cho thấy ngay lập tức rằng cả hai khoản đầu tư đều có “lợi nhuận” tương tự (Net CF) nhưng Phương án Alpha có “chi phí ròng” lớn hơn nhiều (dòng tiền chảy ra). Trong số các số liệu dòng tiền xuất hiện ở đây, chỉ ROI nhạy cảm với mức độ chi phí cá nhân (dòng tiền ra). Các số liệu khác như NPV, Thời gian hoàn vốn và IRR không có tác dụng khi tự rút tiền mặt vì chúng hoàn toàn xuất phát từ số liệu Dòng tiền ròng.

Tính toán ROI đơn giản

Lợi tức đầu tư đơn giản (ROI) cho phân tích này như sau:

ROI = (Lợi nhuận ròng – Chi phí ròng) / (Chi phí ròng)

Đối với Đầu tư Alpha:

ROI Alpha = ((0 + 240 + 250 + 260 + 260 + 180)
– (100 + 220 + 230 + 220 + 200 + 120))
/ (100 + 220 + 230 + 220 + 200 + 120)
= (1.190 – 1.090) / 1090
= 9,2%

Sử dụng cùng một phương pháp, ROI đơn giản cho Beta đầu tư là 23,9%.

Số liệu 5: Thời gian hoàn vốn

Nhân viên tài chính thường thích thời gian hoàn vốn ngắn hơn thời gian hoàn vốn dài hơn. Có hai lý do cho sở thích này:

 • Thứ nhất, với thời gian hoàn vốn ngắn hơn, lợi nhuận được coi là ít rủi ro hơn.
 • Thứ hai, thời gian hoàn vốn ngắn hơn có nghĩa là các quỹ đầu tư được thu hồi sớm hơn và có sẵn để sử dụng hiệu quả hơn nữa.

Theo số liệu thời gian hoàn vốn, Đầu tư Alpha “tự trả tiền” trong 4,33 năm, trong khi Beta đầu tư chỉ mất 2,00 năm để trang trải chi phí. Do đó, thời gian hoàn vốn là một điểm mạnh ủng hộ Phương án Beta.

Tính thời gian hoàn vốn

Tìm thời gian hoàn vốn cho Investment Alpha yêu cầu dữ liệu dòng tiền ròng và dòng tiền tích lũy từ Bảng 2 ở trên.

 • Đầu tiên, lưu ý rằng dòng tiền tích lũy chuyển từ âm sang dương từ cuối năm 3 đến cuối năm 4. Do đó, việc hoàn vốn của Alpha phải xảy ra trong năm 4.
 • Cũng lưu ý rằng vào cuối năm thứ 3, dòng tiền tích lũy của Alpha là – 20 đô la và dòng tiền ròng trong năm 4 là 60 đô la. Thông tin này đủ để xác định điểm hoàn vốn trong Năm 4 bằng cách nội suy.
  Vào đầu năm thứ 4, phải trả thêm 20 đô la để hoàn trả chi phí chính xác.
  Nhà phân tích giả định điều này xảy ra vào 20/60 của năm thứ 4, tức là sau 0,33 năm.
  Thời gian hoàn vốn cho đầu tư Alpha là 4 + 033 = 4,33 năm.
 • Rõ ràng ngay lập tức từ Bảng 4 rằng việc hoàn vốn cho Beta xảy ra chính xác vào cuối năm 2, thời điểm dòng tiền tích lũy trở thành 0. Không cần tính toán thêm. Thời gian hoàn vốn cho Beta đầu tư là 2,0 năm.

Lưu ý rằng phương pháp này chỉ hoạt động khi dòng tiền tích lũy tăng đơn điệu theo thời gian (nói cách khác, dòng tiền tích lũy luôn tăng theo từng giai đoạn).

Số liệu 6: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR

Khi so sánh các dòng tiền đầu tư, các nhà phân tích thường tìm thấy tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) cho mỗi luồng. Điều này là do IRR trên thực tế là một số liệu phổ biến với nhiều nhân viên tài chính và nhà phân tích tài chính. Trên thực tế, một số tổ chức sử dụng số liệu IRR như một tỷ lệ vượt rào. Điều này có nghĩa là các yêu cầu tài trợ đến phải dự kiến ​​kết quả với IRR lớn hơn tốc độ vượt rào nếu chúng được xem xét thêm. (Để biết thêm về IRR như một tỷ lệ vượt rào, hãy xem bài viết Tỷ lệ vượt rào).
IRR là phổ biến và được sử dụng rộng rãi, nhưng nó cũng là khó khăn nhất trong số 6 số liệu xuất hiện ở đây để giải thích. Nhiều doanh nhân bắt đầu cảm thấy khó khăn khi lần đầu tiên gặp định nghĩa IRR trong sách giáo khoa:

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) cho dòng tiền là lãi suất (tỷ lệ chiết khấu) tạo ra giá trị hiện tại ròng bằng 0 cho dòng tiền.

Những thứ khác như nhau, đầu tư với IRR cao hơn được coi là sự lựa chọn tốt hơn. Giải thích ý nghĩa của IRR ngoài điều này, tuy nhiên, đòi hỏi sự giải thích đáng kể. Để có một giới thiệu đầy đủ về ý nghĩa và giải thích của IRR, hãy xem bài viết Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ.
Cũng không có gì ngạc nhiên, “lợi nhuận sớm” nặng hơn với Investment Beta so với Alpha, dẫn đến lợi thế IRR cho Beta. Dòng tiền mặt của Beta tạo ra IRR là 28,6%, trong khi IRR của Alpha là 22,4%.
Cả IRR chắc chắn cao hơn nhiều so với chi phí vốn của nhà đầu tư và vì lý do đó, các nhân viên tài chính chắc chắn sẽ đồng ý rằng cả hai khoản đầu tư đều hứa hẹn lãi ròng. Tuy nhiên, IRR cao hơn với Beta là một điểm mạnh ủng hộ Beta. Chỉ sử dụng tiêu chí IRR, không có các biến chứng khác, nhà phân tích sẽ khuyến nghị đầu tư Beta qua Alpha.

Tính IRR

Các nhà phân tích tính toán các số liệu dòng tiền như NPV, ROI và thậm chí thời gian hoàn vốn, trực tiếp từ các công thức. Ngược lại, Định nghĩa IRR ở trên không dễ dàng cho vay biểu hiện như một công thức.
Tuy nhiên, định nghĩa IRR ở trên đề cập đến một số liệu khác tính toán từ một công thức: NPV giá trị hiện tại ròng. Bảng bên dưới hiển thị công thức tính NPV cho dòng tiền bằng cách sử dụng chiết khấu cuối kỳ.
Công thức giá trị hiện tại ròng.

“Tính toán” IRR về cơ bản là vấn đề đặt NPV bằng 0, ở bên trái công thức NPV, sau đó “giải quyết” cho giá trị của i ở bên phải. Trong thực tế, phần mềm thực sự tìm thấy tôi với một loạt các thử nghiệm gần đúng.

Ở đây, các FV trong công thức là số liệu dòng tiền ròng cho từng thời kỳ, i là tỷ lệ chiết khấu, trong khi n là số kỳ. Đối với Trường hợp Alpha và Beta, n = 5. Nghĩa là, mỗi luồng dòng tiền bao gồm 5 giai đoạn trong đó mỗi giai đoạn là một năm.
Để biết thêm về việc tìm IRR cho dòng tiền và ý nghĩa của IRR, hãy xem Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ.

Số liệu dòng tiền: Kết luận

Đầu tư nào, Alpha hay Beta, là quyết định kinh doanh tốt hơn? Các số liệu tài chính ở trên cung cấp một “phiếu ghi điểm” hỗn hợp về các khoản đầu tư tiềm năng.

Nhà phân tích nên khuyến nghị đầu tư nào?

Một phần thông tin cần thiết cho một bản án có hiểu biết đến từ các số liệu tài chính được liệt kê ở trên được tính cho từng dòng tiền. Các kết quả cho năm trong số này xuất hiện trong Bảng 5 bên dưới:

Bảng 5. Số liệu tài chính của dòng tiền cho hai luồng dòng tiền đầu tư. Các kết quả cho tất cả các số liệu ngoại trừ ROI hoàn toàn dựa trên các số liệu dòng tiền thuần từ Bảng 3. Chỉ riêng ROI rất nhạy cảm với cường độ của dòng tiền và dòng tiền riêng lẻ mỗi năm.

Tuy nhiên, do phiếu ghi điểm này và không có bất kỳ thông tin nào về rủi ro đầu tư, các chuyên gia và nhà phân tích tài chính có thể sẽ bỏ phiếu ủng hộ Đầu tư Beta. Tóm lại, Beta là lựa chọn thay thế với NPV cao hơn, IRR cao hơn và thời gian hoàn vốn ngắn hơn. Đối với nhiều người, điều này sẽ vượt xa lợi thế $ 15 của Alpha trong Dòng tiền ròng và lợi thế rất nhỏ trong NPV.

Nhìn xa hơn dòng tiền

Khi so sánh và lựa chọn đầu tư, nhà đầu tư thận trọng cũng xem xét hai yếu tố khác trước khi đưa ra lựa chọn:

 • Thứ nhất, Rủi ro.
  Các số liệu tài chính ở trên không nói gì về khả năng các dự báo dòng tiền này thực sự xuất hiện. Những người ra quyết định cũng cố gắng đo lường xác suất dự báo kết quả đến, cũng như xác suất mà các kết quả khác xuất hiện.
  Nhà đầu tư khôn ngoan, nói cách khác, xem xét các phần thưởng tiềm năng (được đo bằng số liệu tài chính) và sau đó cân nhắc chúng với rủi ro.
 • Thứ hai, lợi ích kinh doanh khác.
  Đối với các khoản đầu tư hoặc hành động trong đó tất cả lợi ích và chi phí có thể đo lường trực tiếp bằng thuật ngữ dòng tiền, các số liệu ở trên (và phân tích rủi ro) có thể đủ cho người ra quyết định. Tuy nhiên, số liệu dòng tiền là “mù quáng” đối với lợi ích kinh doanh từ kết quả đóng góp cho các mục tiêu kinh doanh phi tài chính.
  Nhiều hành động và đầu tư được thực hiện cho mục đích đạt được các mục tiêu kinh doanh được xác định đầu tiên trong các điều khoản phi tài chính. Các mục tiêu như vậy có thể bao gồm các cải thiện về sự hài lòng của khách hàng, giảm rủi ro và hình ảnh công ty chẳng hạn. Những lợi ích như vậy có thể được thực hiện rõ ràng và được đo lường bằng các chỉ số hiệu suất chính, nhưng ban đầu không phải là về dòng tiền.
 
Nguồn : THEO SAGA.VN

Uyên Hoàng
Uyên Hoàng

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button