Kiến thức

T(d) =10d+20 where (d) is the depth in kilometers, what is the temperature Inside the earth in 10-Brainly.in

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button