Kiến thức

Lỗi khi tìm ô được sử dụng lần cuối trong VBA?

Bạn đang xem: Lỗi khi tìm ô được sử dụng lần cuối trong VBA?

Lỗi khi tìm ô được sử dụng lần cuối trong VBA?

Huỳnh Thu Huyền

Huỳnh Thu Huyền

· 12:20 23/06/2012

5 giờ trước

Khi tôi muốn tìm giá trị ô được sử dụng cuối cùng, tôi sử dụng:

Dim LastRow As Long LastRow = Range("E4:E48").End(xlDown).Row Debug.Print LastRow

Tôi nhận được đầu ra sai khi tôi đặt một phần tử vào một ô. Nhưng khi tôi đặt nhiều hơn một giá trị vào ô, đầu ra là chính xác. Lý do đằng sau điều này là gì?

  • excel

  • vba

  • excel-vba

  • excel-formula

152 hữu ích 1 bình luận 102k xem chia sẻ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button