Kiến thức

Sử dụng hàm để số thứ tự, tự động nhảy theo khi xóa bất kỳ dòng chứa dữ liệu.?

Bạn đang xem: Sử dụng hàm để số thứ tự, tự động nhảy theo khi xóa bất kỳ dòng chứa dữ liệu.?

Sử dụng hàm để số thứ tự, tự động nhảy theo khi xóa bất kỳ dòng chứa dữ liệu.?

Võ Ngọc Hoa

Võ Ngọc Hoa

· 15:08 19/10/2015

1 giờ trước

Hàm 1:

Do dòng tiêu đề nằm ở dòng số 4 nên sử dụng công thức tại A5 (cột TT) như sau:

=ROW()-4

Gõ hàm này vào dòng 5A và Fill xuống ta được kết quả số thứ tự liên tục từ số 1 đến số cuối cùng nếu cần xóa bất kỳ dòng nào từ số 1 trở xuống thì số thứ tự của dòng bên dưới dòng vừa xóa sẽ tự động thế số vừa xóa (số TT vẫn liên tục từ số 1 đến số cuối cùng).

Lưu ý:

Số 4 là vị trí của dòng tiêu đề (tôi ví dụ theo File đính kèm), tùy theo dòng tiêu đề ở vị trí nào mà ta thay số vào trong hàm cho thích hợp với vị trí của nó, ví dụ:

– Tiêu đề ở dòng số 2 sử dụng công thức:

=ROW()-2

– Tiêu đề ở dòng số 3 sử dụng công thức:

=ROW()-3

Hàm 2 :

Dùng hàm COUNTA để đếm giá trị các ô “không rỗng” bên cột B trong danh sách.

Do dòng tiêu đề nằm ở dòng số 4 nên sử dụng công thức tại A5 (cột TT) như sau:

=IF(B5<>””,COUNTA($B$5:B5),””)

Gõ hàm này vào dòng 5A và Fill xuống một số dòng nào đó, nếu cột B chưa có dữ liệu thì ta chẳng thấy gì cả, khi tạo hàm cho cột TT xong bên cột B ta gõ bất kỳ nội dung hoặc ký tự gì thì số TT cũng tự động nhảy theo (ngoại trừ dấu nháy ‘ nằm riêng lẽ).

Xem File đính kèm.

  • Ứng dụng Excel kế toán

  • Dân kế toán và Excel

6 hữu ích 1 bình luận 68k xem chia sẻ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive