Kiến thức

Toán lớp 9 –Phần hình học –Bài 2 – Tỉ số lượng giác của góc nhọn – Sổ Tay

Barry Carter

Barry Carter

  • 434 Questions

  • 0 Answers

  • 0 Best Answers

  • -4 Points

View Profile

  • 0

Barry Carter

Toán lớp 9 –Phần hình học –Bài 2 – Tỉ số lượng giác của góc nhọn

  • 0

Bạn đang xem: Toán lớp 9 –Phần hình học –Bài 2 – Tỉ số lượng giác của góc nhọn – Sổ Tay

Bài 10 trang 76 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn 34º rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 34º.

Bài giải

Ta có tam giác ABC vuông tại A và góc nhọn C = 34º. Áp dụng

tỉ số lượng giác trong góc nhọn

ta có:

small sin34^{circ} = sin C = frac{AB}{CB}

small cos 34^{circ} = cos C = frac{AC}{CB}

small tg34^{circ} = tgC = frac{AB}{AC}

small cotg34^{circ} = cotgC = frac{AC}{AB}

Bài 11 trang 76 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó AC = 0,9m, BC = 1,2m. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc A.

Bài giải

Theo đề bài AC = 0,9m, BC = 1,2m vì là số lẽ nên rất khó tính toán. Ta tiến hành đổi đơn vị m sang dm. Nếu bạn nào chưa biết

1m bằng bao nhiêu dm

thì theo dõi cách đổi nha:

AC = 0,9m = 9 dm

BC = 1,2m = 12dm.

Áp dụng

định lý pitago

ta tính được độ dài cạnh AB là:

small AB =sqrt{AC^{2} + BC^{2}} = sqrt{9^{2} + 12^{2}} = 15(dm)

Biết độ dài 3 cạnh ta tính các tỉ số lượng giác góc nhọn B như sau:

small sinB = frac{AC}{AB} = frac{9}{15} = frac{3}{5}

small cosB = frac{BC}{AB} = frac{12}{15} = frac{4}{5}

small tgB = frac{AC}{BC} = frac{9}{12}= frac{3}{4}

small cotgB = frac{BC}{AC} = frac{12}{9} = frac{4}{3}

Vì góc A và góc B phụ nhau, nên ta tính được tỉ số lượng giác góc nhọn A như sau:

small sinA = cosB = frac{4}{5}

small cosA = sinB = frac{3}{5}

small tgA = cotgB = frac{4}{3}

small cotgA = tgB = frac{3}{4}

Bài 12 trang 76 SGK Tập 1 – Phần hình học

Để bài

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45º: sin60º, cos75º, sin52º30′, cotg82º, tg80º.

Bài giải

Vì 60º + 30º = 90º nên sin60º = cos30º.

Vì 75º + 15º = 90º nên cos75º = sin15º

Vì 52º30′ + 37º30′ = 90º nên sin 52º30’= cos37º30′

Vì 82º + 8º = 90º nên cotg82oº = tg8º

Vì 80º + 10oº = 90º nên tg80º = cotg10º.

Bài 

giải toán lớp 9

 còn lại trong chương I – phần hình học

Bài 1: 

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

  • Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – Luyện Tập

Bài 3: 

Bảng lượng giác

  • Bảng lượng giác – Luyện Tập

Bài 4: 

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

  • Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – Luyện tập

Ôn tập chương i – phần hình học

Answer

Share

Leave an answer

Leave an answer

Hủy

Browse

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button